Rólunk

Felemelő embernek tudni magunkat, hiszen Isten nem csak az első emberpárt teremtette „saját képére és hasonlatosságára" (Ter 1,27), hanem minden embert szerető gondossággal és személyes figyelemmel hív életre: „Anyám méhében te szőttél egybe engem." (Zsolt 139,13) „Tenyerembe írtam neved." (Iz 49,16)
Ez arra indítja a magyarországi szerzetesrendeket, hogy minden élethelyzetben cselekvő módon elköteleződjenek közös teremtettségünkből, szeretettségünkből és megváltásunkból fakadó méltóságunk mellett.
A gyermekek és sérülékeny helyzetben lévő felnőttek védelmére, különböző szakemberek bevonásával így született meg az Emberi méltóság stratégia, amely a képzés, megelőzés, esetkezelés, kommunikáció és szabályozás területén határozza meg a  Magyarországi Szerzeteseljöljárók Konferenciái Irodája számára a cselekvés irányát.

Hírek

Sajtó

Újváros

Püspöki reakció a bántalmazásokra – Interjú Brendan Leahyvel

Leahy az írországi Limerick római katolikus püspöke. Komolyan törődik a kiskorúak bántalmazásának sebével, lelkipásztori élete során sokszor éreztette közelségét mind áldozatokkal, mind elkövetőkkel. „Éreztem a belső késztetést, hogy osztozzak a némán kiáltók fájdalmában, akik azt érzik, az intézményes egyház becsapta őket.”

Magyar Kurír

Fel kell keresni a szenvedőket

Április 29-én, pénteken délelőtt fogadta Ferenc pápa a Vatikánban a pápai bizottság közgyűlésének tagjait. Beszédében megállapította, hogy „napjainkban a kiskorúak és a kiszolgáltatott emberek az Egyházban nagyobb biztonságban érezhetik magukat, a tanács munkájának köszönhetően”.

Újváros

Abúzus az egyházban: önreflexió és megújuló karizma szükséges

Az abúzus bármely formája mindig a bizalommal való visszaéléssel, azzal a lelki befolyással kezdődik, melyet a másikkal szemben gyakorlunk, és többször a felelősök, vezetők részéről történik. Ma az egész Egyházban, de a mozgalmakban és új közösségekben is nehéz időszakot élünk a szexuális visszaélések, hatalmi visszaélések miatt egyaránt. […]
Matteo Visioli atyát kérdezzük a témában, aki 2017 óta a Hittani Kongregáció segédtitkára.

Magyar Kurír

Hans Zollner SJ: Hogyan lehet megmenteni a gyónási titok intézményét?

A titoktartás körüli vita mindkét oldalon érzelmileg erősen terhelt, annál is inkább, mivel olyasféle igen érzékeny kérdéseket érint, mint a szégyen, a magánszféra védelme és a személyes felelősség. Talán segítene, ha néhány különbségtételt és pontosítást tennénk. (…) A titoktartás körüli vita mindkét oldalon érzelmileg erősen terhelt, annál is inkább, mivel olyasféle igen érzékeny kérdéseket érint, mint a szégyen, a magánszféra védelme és a személyes felelősség.

Cikkek és tanulmányok

Képzések

Gyermekvédelmi érzékenyítő webinárium sorozat a Bartimeus képzés, a marista testvérek és MSZKI szervezésében.

Események

Nincs esemény

Kapcsolat

MAGYARORSZÁGI SZERZETESELÖLJÁRÓK KONFERENCIÁINAK IRODÁJA

Emberi Méltóság Stratégia
1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel.: +36 20 423 8235 | munkanapokon 9-14 óra között
E-mail: info@emberimeltosag.hu