Hírek

A rendi vezetők ülésein jártunk

2023. március 14-én tartották a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának (MRK), 2023. március 23-án pedig a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájának (FSzK) tavaszi plenáris üléseit, melyeken közel száz rendi vezető vett részt.

A szembenézés bátorsága

Szalézi felmérés iskoláik nevelési kultúrájáról

2022 decemberében jelent meg a szalézi iskolák nevelési kultúrájáról készült felmérés, melynek kapcsán az Új Város Online szerzője, Paksy Eszter készített interjút munkatársunkkal, dr. Puskás Balázzsal, a szalézi rend gyermekvédelmi felelősével. Alább olvasható egy részlet az interjúból.

A szexuális visszaélések okozta válság Chilében

Chile a katolikus klérus szexuális visszaéléseivel kapcsolatos világválság különleges eseteként vált ismertté. Ferenc pápa 2018-as látogatása rosszul sült el: a harminc éve II. János Pál pápát fogadó tömegek megfogyatkoztak, és felszínre tört a chilei katolikusok – egyházi hatóságok által sokáig figyelmen kívül hagyott – elégedetlensége a Juan Barros nevével összefonódó visszaélések okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatban.

Portugália is vizsgálatot kezdeményezett

A Portugál Püspöki Konferencia egy Független Bizottságot bízott meg azzal, hogy vizsgálja ki a kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaéléseket a portugál katolikus egyházban. Az 1950 és 2022 közötti időszakra vonatkozóan több, mint 4800 esetre derült fény.

Te is lehetsz megmentő!

Te is lehetsz megmentő!
A bántalmazás nem maradhat titokban!
Te is lehetsz áldozat!
Nem csak a testi bántás fáj!

Ezekkel a mondatokkal készültek el az Emberi Méltóság Stratégia figyelemfelhívó plakátjai, melyeket érzékenyítő céllal bárki használhat.

Legutóbbi képzési alkalmunk

Az Emberi Méltóság Stratégia szervezésében háromszor találkoztunk, hogy háromórás alkalmakon dolgozzunk együtt a bencés, ferences és piarista rendek által fenntartott iskolák kilencedikes tanulóival.

Sajtó

ÚjVáros

A lelki bántalmazás romboló hatásai

A www.ujvarosonline.hu német testvérlapjának Katharina Anna Fuchs német szakértővel készült interjúját olvashatjuk, mely egy még kevéssé tárgyalt, de súlyos következményekkel járó bántalmazási forma hatásait mutatja be. A lelki bántalmazás vallási közösségekben fordulhat elő, amikor valaki visszaél a rábízott emberek belé vetett bizalmával.

Újváros

Püspöki reakció a bántalmazásokra – Interjú Brendan Leahyvel

Leahy az írországi Limerick római katolikus püspöke. Komolyan törődik a kiskorúak bántalmazásának sebével, lelkipásztori élete során sokszor éreztette közelségét mind áldozatokkal, mind elkövetőkkel. „Éreztem a belső késztetést, hogy osztozzak a némán kiáltók fájdalmában, akik azt érzik, az intézményes egyház becsapta őket.”

Újváros

Abúzus az egyházban: önreflexió és megújuló karizma szükséges

Az abúzus bármely formája mindig a bizalommal való visszaéléssel, azzal a lelki befolyással kezdődik, melyet a másikkal szemben gyakorlunk, és többször a felelősök, vezetők részéről történik. Ma az egész Egyházban, de a mozgalmakban és új közösségekben is nehéz időszakot élünk a szexuális visszaélések, hatalmi visszaélések miatt egyaránt. […]
Matteo Visioli atyát kérdezzük a témában, aki 2017 óta a Hittani Kongregáció segédtitkára.