Érzékenyítő képzést tartottunk ifjúsági referenseknek

2024. május 28-án jelzéstételi fókusszal tartottunk 6 órás érzékenyítő képzést, melyen az egyházmegyék ifjúsági referensei és munkatársaik vettek részt (összesen 43-an). Az alkalmat az Emberi Méltóság Stratégia munkatársai, Dobszay Benedek, ferences szerzetes, valamint Búza Judit gyermekvédelmi szakember vezették.

Bartimeus-előadás az emberkereskedelemről

Minden érdeklődőt szeretettel várunk az Add, hogy lássak! címet viselő Bartimeus-képzésünk idei utolsó előadásán.
A képzés célja, hogy szerzetesekkel és szerzetesi intézmények munkatársaival gondolkodjunk és beszélgessünk az emberi méltóság védelméről, a bántalmazás jelenségéről és a megelőzés lehetőségeiről.

Egyház és pedofília

A 777 OFFLINE előadássorozatának áprilisi alkalmán tabudöntögető kérdéseket érintettek. Az Egyház és a gyermekvédelem kapcsolatáról Dobszay Benedek ferences szerzetes, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetője, Pető Attila Dániel korábbi áldozat, gyermekvédelmi aktivista és dr. Puskás Balázs gyermekvédelmi szakember, a Gyermekjogokért Egyesület alelnöke beszélgettek.

CSÉN kincsesládánk gyöngyszemei

Szakmai napot tartottunk

CSÉN kincsesládánk gyöngyszemei – Úton az érett személyiség és érett szexualitás felé címmel tartottuk meg 2024. április 9-én, kedden tavaszi Segítő Hálós szakmai napunkat.

„Ha elindulunk a tisztázás útján, abból az egyház csak nyerhet”

Ferences szerzetes az egyházi abúzusról

„Vos estis lux mundi – Ti vagytok a világ világossága.” (Mt 5,14) Ezzel a szentírási idézettel kezdődik a Szentszék 2019-ben megjelent, bántalmazásokkal kapcsolatos egyik legjelentősebb dokumentuma. Sokan úgy látják azonban, hogy a katolikus egyház – különösen Kelet-Európában – nem tesz eleget a gyermekekkel szembeni szexuális bántalmazások megelőzéséért és feltárásáért.

A remény jele

A gyermekekkel szemben elkövetett szexuális bántalmazások nagy ellenállást, sőt undort váltanak ki az emberek többségéből. Miközben az esetek feltárása, az áldozatok megértése és gyógyulásuk segítése – érthető módon – egyre nagyobb hangsúlyt kap, a bántalmazókkal szemben elsősorban az elutasítás a jellemző. Az interneten megtalálható, korábbi tetteikről beszámoló elkövetőkkel készült beszélgetéseket jó érzésű emberek nehezen fogadják, leggyakrabban azt fogalmazzák meg, nem szeretnének találkozni velük.

Emberi méltóság – Egyházon innen és túl

Preventív képzés indult a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán

Hosszú előkészítés után, 2024. február 2-án elindult a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, valamint a római központú Pápai Gergely Egyetem közös képzése.

Merjük észrevenni a bántalmazást!

Dobszay Benedek OFM a Sapientia új gyermekvédelmi képzéséről

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola a Pápai Gergely Egyetemmel közösen február 2-án interdiszciplináris képzést indított az emberi méltóság védelmében gyermekvédelem fókusszal.

Akkreditált Gyermekvédelmi Alapképzést indítunk

A képzés időtartama: 30 óra (3×10 óra, 1+2 nap)

A képzés célja: A pedagógusok számára bevezetést adni a gyermekeket érintő bántalmazások felismerésének, kezelésének és megelőzésének témájába, érintve a terület egyházi vonatkozását is.

POR-NO

Ezúttal a Pesti Ferences Rendház közösségi nagytereme adott helyszínt a 2023. november 30-án megtartott őszi Segítő Hálós szakmai napunknak. A programon 60 segítő foglalkozású szakember vett részt, ahol a pornó (pornófogyasztás, -függőség, -megelőzés, -edukáció) volt a téma. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a pornófogyasztás életkori határa egyre lejjebb csúszik. Arról is szomorú tapasztalat van, hogy mennyi párkapcsolatban okoz problémát a pornófogyasztás, illetve a pornófüggőség.

Negyedszer indult el Diákműhely-sorozatunk

A 2023-as őszi félévben, az Emberi Méltóság Stratégia szervezésében már negyedszer indítottuk el a diákműhely sorozatot. Összesen 27 gimnazista vesz részt a programon a gödöllői Premontrei Iskolaközpontból, a váci Piarista Gimnázium és Kollégiumból, a budaörsi Szent Benedek Iskolából és a Zsámbéki Premontrei Technikum Szakképző Iskola és Gimnáziumból.

Lelki egészség az egyházakban

Műhely-foglalkozást vezettünk

2023. október 21-én Prof. EM. Tomcsányi Teodóra 80 éves születésnapja alkalmából „Lelki egészség az egyházakban” címmel ünnepi konferenciát tartottak a Párbeszéd Házában, amelyen az Emberi Méltóság Stratégia munkatársai egy műhely-foglalkozást tartottak.

Már lehet jelentkezni a szerzetesi iroda Zarándoktábor-vezető képzésére

A képzésre olyan keresztény pedagógusok, hitoktatók, közösségvezetők jelentkezését várják, akik a jövőben szívesen vezetnének egyhetes ifjúsági zarándoklatot maguk által verbuvált 12-18 éves fiataloknak a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája által szervezett Zarándoktábor program keretében.

Indulnak az Emberi Méltóság Stratégia képzései

Az Emberi Méltóság Stratégia 2021 óta azon dolgozik, hogy az emberi méltóság ügyét képviselje a magyar szerzetesi körben. Ennek megfelelően hirdet képzéseket és ad támogatást a bántalmazások megelőzésében szerzetesi fenntartású közösségek és intézmények számára.

Fókuszban az internetes bántalmazás

Segítő Háló napot tartottunk

A 2023. május 25-én megtartott Segítő Háló alkalmunkon, melyre a szerzetesi intézményekben dolgozó segítő szakembereket vártuk, Dr. Baracsi Katalin internetjogász volt a vendégünk.

Kommunikációs műhelynap

Nyilvánosság és gyermekvédelem

2023. május 19-én tartottuk tavaszi Nyilvánosság és gyermekvédelem műhelynapunkat, melyre a szerzetesrendek elöljáróit és a gyermekvédelemmel vagy a kommunikációval foglalkozó munkatársaikat vártuk.

Kommunikációnk és kapcsolataink átalakítása

Véget ért Erőszakmentes Kommunikáció tréningünk

Hogyan alakítsuk át kapcsolatainkat a szokásos hatalmi – uralmi – versengő módból együttműködő, egyenrangú, kölcsönösen megértő rendszerré? – ez a kérdés volt az alapfelvetése annak a nyolcalkalmas tréningnek, melyet Rochlitz Zsuzsanna tartott az Emberi Méltóság Stratégia szervezésében.

A rendi vezetők ülésein jártunk

2023. március 14-én tartották a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának (MRK), 2023. március 23-án pedig a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájának (FSzK) tavaszi plenáris üléseit, melyeken közel száz rendi vezető vett részt.

A szexuális visszaélések okozta válság Chilében

Chile a katolikus klérus szexuális visszaéléseivel kapcsolatos világválság különleges eseteként vált ismertté. Ferenc pápa 2018-as látogatása rosszul sült el: a harminc éve II. János Pál pápát fogadó tömegek megfogyatkoztak, és felszínre tört a chilei katolikusok – egyházi hatóságok által sokáig figyelmen kívül hagyott – elégedetlensége a Juan Barros nevével összefonódó visszaélések okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatban.

Portugália is vizsgálatot kezdeményezett

A Portugál Püspöki Konferencia egy Független Bizottságot bízott meg azzal, hogy vizsgálja ki a kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaéléseket a portugál katolikus egyházban. Az 1950 és 2022 közötti időszakra vonatkozóan több, mint 4800 esetre derült fény.

Te is lehetsz megmentő!

Te is lehetsz megmentő!
A bántalmazás nem maradhat titokban!
Te is lehetsz áldozat!
Nem csak a testi bántás fáj!

Ezekkel a mondatokkal készültek el az Emberi Méltóság Stratégia figyelemfelhívó plakátjai, melyeket érzékenyítő céllal bárki használhat.

Véget ért második Diákműhely-sorozatunk

Az Emberi Méltóság Stratégia szervezésében háromszor találkoztunk, hogy háromórás alkalmakon dolgozzunk együtt a bencés, ferences és piarista rendek által fenntartott iskolák kilencedikes tanulóival.

Emberi Méltóság Stratégia a Gyermekjogi Napokon

2022. december 15-16-án a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, a Magyar Összehasonlító Jogi Egyesület és a Gyermekjogokért Egyesület, a Gyermekjogi Napok keretében kétnapos nemzetközi gyermekjogi rendezvénysorozatot szervezett.

Hallgatás helyett

Nyilvánosság és gyermekvédelem műhelynap az Emberi Méltóság Stratégia keretében

A szerzetesrendek gyermekvédelmi és kommunikációs munkatársainak szervezett műhelynap a budapesti Piarista Gimnázium épületében zajlott 2022. október 14-én. A rendezvényt Márkus Roland SP vezette, a délutáni előadást Puskás Balázs jogász, a szalézi rend gyermekvédelmi felelőse tartotta.

Örömünnepből hálaadás

Október 7-én találkozót tartott az Emberi Méltóság Stratégia. 2 éve indult útjára és mérhetetlen szeretet, gondosság, szakmaiság, érzékenység, odafigyelés kísérte ezt a munkát, folyamatot. Hihetetlen sok idő, energia volt ebben a 2 évben. Sok küzdelem és sok öröm. Lehet érezni rajta az áldást, mert az, amit Rudan Mária – ezen a rendkívül érzékeny és fontos területen – elkezdett álmodni néhány kollégájával, komoly, látható valósággá kezdett formálódni, testet öltött, gyümölcsei lettek.

Elhunyt Rudan Mária munkatársunk

„Tenyerembe írtam neved.” (Iz 49,16)

Megrendült szívvel tudatjuk, hogy Rudan Mária – szeretett munkatársunk, háromgyermekes édesanya – október 4-én váratlanul elhunyt.

Szexuális visszaélés az online térben – szakmai nap

2022. május 23-án a Piarista Tartományfőnökség adott otthont a Segítő Háló Szakmai Napnak, melyet az MSZKI Emberi Méltóság Stratégiája és a piaristák közös programjaként szerveztek meg. A nap témája egy aktuális kérdéskör volt: A szexuális visszaélés az online térben.

2. alkalommal is Diákműhelyeztünk…

A különböző szerzetesi fenntartású iskolákból érkező diákok 2022. május 11-én, második alkalommal vettek részt a diákműhelyen. Külön öröm volt számunkra, hogy egy kivétellel mindenki eljött a második alkalomra is. Úgy tűnik, érdemes ezzel foglalkozni.

Integrált keresztény emberkép – szakmai fórum

2022. május 18. délutánján szakmai fórumot tartott az Emberi Méltóság Stratégia munkatársi közössége a szerzetesi iroda tárgyalótermében: az integrált keresztény emberképen dolgozó munkacsoport mutatta be eddig elvégzett munkáját.

Konfliktuskezelés – Akkreditált pedagógus-továbbképzés indul

Konfliktuskezelési módszerek az iskolában: mediáció és jóvátétel

Célunk, hogy a résztvevő pedagógusok képesek legyenek azonosítani azokat a szerepeket, attitűdöket, stílusokat és konfliktuskezelési stratégiákat, amelyekbe egy-egy konfliktus során a tanárok és a diákok kerülhetnek.

Marie-Jo Thiel: A pedofília megelőzése

A pedofil esetek az Egyház működésével, illetve a hagyományos erkölcsteológiai vonatkozásokkal kapcsolatban kérdéseket vetnek fel. Az emberi tett kapcsolati dimenzióban történő vizsgálata hozzásegíthet az egyes körülmények megértéséhez, főként az áldozatok problémáihoz, akikről igen gyakran el szoktak felejtkezni. 

Megtartottuk első Diákműhelyünket

EM Diákműhely 1. – 2022. március 11.

Az EMBERI MÉLTÓSÁG STRATÉGIA keretében a szerzetesi fenntartású intézményekben tanuló gyermekek védelme, támogatása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szemléletformálásra, a prevenciós jó gyakorlatok bevezetésére és megerősítésére. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy bevonjuk a folyamatokba azokat, akiket érint, akikről szól a stratégia: a gyerekeket. A járványügyi korlátozások megszűnésével most végre megtarthattuk az első olyan alkalmat, amire az érdeklődő diákokat hívtuk.

Növendékképzést tartottunk Pannonhalmán

Január utolsó hétvégéjén azért érkeztünk Pannonhalmára, hogy a szerzetesek Emberi Méltóság Stratégia képzését a bencés közösségekből érkező növendékek és magiszterek számára is „elvigyük”.

Megkezdődött az Emberi Méltóság Stratégia trénerképzése

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával és az Egyházi Fejlesztőkkel együttműködésben, az Emberi Méltóság Stratégia keretében 120 órás trénerképzést indított, melynek első alkalma 2022. január 18-19-én volt.

Trénerképzés 2022

Gyermekvédelem, emberi méltóság témában

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával és az Egyházi Fejlesztőkkel együttműködésben, az Emberi Méltóság Stratégia keretében 120 órás trénerképzést indít.

Képzési tartalmak fejlesztése

Szabó Ágoston munkacsoport vezető

Pszichológusként gyermekekkel, családokkal és idős emberekkel találkozom nap, mint nap. Az esetek többségében azt tapasztalom, hogy a fájdalmak és elakadások hátterében az ember határainak, méltóságának sebzettsége áll.

Nyilvánosság – gyermekvédelem műhelynap

Előadások, gyakorlatok, tapasztalatcsere, párbeszéd

Képzést és a párbeszéd lehetőségét kínáltunk ezen a napon szerzetesrendi elöljáróknak, kommunikációs és gyermekvédelmi munkatársaknak. A résztvevők nyitottan és örömmel kapcsolódtak be a kezdeményezésbe.

Arculat, alapüzenetek

Czellár Mónika munkacsoport vezető

Az elmúlt években több állami és egyházi iskola működését, örömeit és küzdelmeit láttam közelről, mint oktatási-nevelési szakember.

Intézményi sztenderdek munkacsoport

dr. Lenkovics Mária munkacsoport vezető

Lenkovics Mária vagyok, végzettségem szerint jogász, jelenleg az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakmai-koordinációs referense.

Integrált emberkép munkacsoport

Buza Patrik munkacsoport vezető

Krisztus-követőként, egyetemi és főiskolai oktatóként és klinikusként egyaránt újra és újra megtalál a felismerés, hogy az emberképünk mennyire alapvető, attitűdjeinkig ható erő. Mégis, kevéssé vagyunk ennek tudatában.

About us

Introducing the Human Dignity Strategy

The Human Dignity Strategy of Conference of Religious Orders in Hungary 2021-2025

Képzési nap a budapesti Piarista Gimnáziumban

Teljes ember - biztonságos iskola

A képzés fontos része volt a fogalomtisztázás, a gyermekvédelemmel kapcsolatos alapvető ismeretek rendszerezése, de a képzés alapvető jelentőségét inkább az iskolai pedagógiai kultúra formálásban látom. – Horváth Bálint Pál igazgató beszámolója

Rudan Mária az emberi méltóságról – Interjú

Azt gondolom, hogy ez az egész téma több annál, mint felsorolható, nem ajánlott viselkedésmódok listája. Sokkal inkább kultúrát, szemléletet jelent… azt ahogy a másik emberre tekintünk, ahogy nyitottak vagyunk arra, hogy észrevegyük hogy neki hol vannak a határai… hogy reflektáljunk a saját viselkedésünkre, hogy a mi viselkedésünk milyen hatást vált ki a másikban.

NEK Családi nap a Margitszigeten

Az Emberi méltóság stratégia sátrában egész nap jelen lesznek munkatársaink, előadásokkal, izgalmas kérdésekkel, meghallgató füllel, nyitott szívvel…

Emberi méltóság stratégia

ünnepléssel zárult a közös munka

Ünnepléssel zártuk az Emberi méltóság stratégia megalkotásának folyamatát, 2021.06.28-án a szerzetesi irodában. Hosszú idő óta végre személyesen találkozhattunk a stratégia alkotásban résztvevő munkatársakkal és hálát adtunk az elmúlt évben végzett munkáért.

“A rendek nem egyedül harcolnak”

Interjú Dobszay Benedekkel

Az egyházban elkövetett szexuális bűncselekmények hátteréről, okairól és megelőzési stratégiájáról, kezelési eljárásrendjéről készült interjú a Szerzetesi Iroda Emberi Méltóság projektjének egyik vezetőjével, Dobszay Benedekkel a Mandiner oldalán.

Nincs olyan, hogy „papi pedofília”

Interjú Puskás Balázs gyermekvédelmi felelőssel (Fotó: mandiner.hu)

“Az áldozatoknak igazságot kell szolgáltatnunk, és minden segítséget meg kell adnunk a gyógyuláshoz.” – fogalmazott Puskás Balázs, a szaléziek gyermekvédelmi felelőse a Mandinernek adott interjújában.

Nyilvánosság és gyermekvédelem műhely

Tapasztalatok és kérdések

Olyan médiára van szükségünk, amely segít az embereknek, különösen a fiataloknak, hogy megkülönböztessék a jót a gonosztól, megalapozott ítéleteket alkossanak a tények világos és elfogulatlan bemutatása alapján, és megértsék az igazságosság, a társadalmi együttműködés és tisztelet fontosságát közös otthonunk érdekében.” (Ferenc pápa üzenete a Katolikus Sajtószövetség tagjainak 2020.06.30.)

Az én békémet adom nektek – könyvajánló

Szexuális sebek gyógyítása a szentek segítségével

Fotó: Wikipedia

Dawn Eden: Az én békémet adom nektek – a szexuális sebek gyógyítása a szentek segítségével

A könyv szerzője gyermekkorában szexuális abúzus áldozata lett. Felnőttként megtért, el tudta fogadni élete fájdalmas történéseit, és ezt a hitben megszerzett békét sugározza írásában.