Képzési nap a budapesti Piarista Gimnáziumban

Teljes ember - biztonságos iskola

A képzés fontos része volt a fogalomtisztázás, a gyermekvédelemmel kapcsolatos alapvető ismeretek rendszerezése, de a képzés alapvető jelentőségét inkább az iskolai pedagógiai kultúra formálásban látom. – Horváth Bálint Pál igazgató beszámolója

A budapesti Piarista Gimnáziumban fontos célunk, hogy az iskola a tanulóink számára biztonságos tanulási környezetet jelentsen, olyat, ahová a szülők nyugodt szívvel engedik el nap mint nap a gyermekeiket. A biztonságos intézmény kultúrájának kialakítása hosszabb folyamat, amely érdekében több mindent tettünk már, de sok feladat még előttünk áll. Jelentősen átalakult az iskola légköre, hangulata; amely nemcsak az új Duna-parti épület tágas, világos tereinek köszönhető, hanem a jelentős mértékben a pedagógiai kultúra változásában is rejlik. Barátságosabbá váltak az órák, a szigorú osztályozás motiváló hatásában kevésbé hiszünk, miközben továbbra is magas szintű tanulói teljesítményekért dolgozunk. Elérhető az iskola honlapjáról a BITT (Biztonságos Iskola Tanácsa) felülete, amely segítségével azok a diákok, szülők, tanárok, akik bántalmazásos esetet tapasztalnak az iskolai közösségben, segítséget kérhetnek, bejelentést tehetnek.

Ebbe a folyamatba illeszkedik az a képzési nap, amelyen Rudan Mária és Szabó Ágoston, a Szerzetesi Iroda munkatársai segítségével iskolánk tanárai együtt gondolkodtak a témához kapcsolódó problémákon. Noha a képzés fontos része volt a fogalomtisztázás, a gyermekvédelemmel kapcsolatos alapvető ismeretek rendszerezése, de a képzés alapvető jelentőségét inkább az iskolai pedagógiai kultúra formálásban látom.

Fontos, hogy közösen tudtunk beszélgetni a tanár és a diák méltóságáról, a kettőjük aszimmetrikus kapcsolatából fakadó sokféle kihívásról.

Arról, hogy miből fakad tanárként a tekintélyem, milyen módszereket alkalmazok az óráimon annak érdekében, hogy jobb teljesítményre ösztönözzem a diákjaimat, és hogyan élik meg ők ezeket. A nap során arra is lehetőség nyílt, hogy a képzők létrehozta biztonságot adó keretek között mindegyikünk rá tudott tekinteni a témával kapcsolatos személyes érintettségére is. A képzés után ismét tervezés jön: miként lehet a diákjainkkal jól beszélgetni a biztonságos iskoláról, egymás emberi méltóságának tiszteletben tartásáról, és a bántalmazásos esetekhez vezető jelek, kockázatok felismeréséről, azonosításáról.

Horváth Bálint Pál igazgató