Bartimeus-előadás az emberkereskedelemről

Minden érdeklődőt szeretettel várunk az Add, hogy lássak! címet viselő Bartimeus-képzésünk idei utolsó előadásán.
A képzés célja, hogy szerzetesekkel és szerzetesi intézmények munkatársaival gondolkodjunk és beszélgessünk az emberi méltóság védelméről, a bántalmazás jelenségéről és a megelőzés lehetőségeiről.

Segítő Háló szakmai napok

Ezekre a képzésekre minden szerzetesi intézményben dolgozó segítő szakembert (iskolapszichológusokat, mentálhigiénés munkatársakat, iskolalelkészeket, iskolai szociális segítőket, gyermekvédelmi védőnőket stb.) várunk.
A képzési napok célja, hogy egy-egy témába bepillantást nyújtson, és közben lehetőséget kínálunk az egymáshoz való kapcsolódásra, személyes és szakmai közeledésre.

Emberi méltóság alapképzés

Akkreditált pedagógus továbbképzés

A képzés időtartama: 30 óra (3×10 óra, 3 nap)

A képzés célja: A pedagógusok számára bevezetést adni a gyermekeket érintő bántalmazások felismerésének, kezelésének és megelőzésének témájába, érintve a terület egyházi vonatkozását is.

Diákműhely a 3P jegyében

Az Emberi Méltóság Stratégia trénerei

Az Emberi Méltóság Stratégia keretében a szerzetesi fenntartású intézményekben tanuló gyermekek védelme, támogatása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szemléletformálásra, a prevenciós jó gyakorlatok bevezetésére és megerősítésére.

A 2024/25-ös tanévben a három P jegyében: Protection-Prevention-Participation (Védelem, Megelőzés és Részvétel) témák mentén hirdetjük meg diákműhely-sorozatunkat.

Add, hogy lássak! – Bartimeus-képzés 5. évad

Az MSZKI Emberi Méltóság Stratégia ötödik alkalommal hirdeti meg Add, hogy lássak! címmel a Bartimeus-képzést. A képzés célja, hogy szerzetesekkel és szerzetesi intézmények munkatársaival gondolkodjunk és beszélgessünk az emberi méltóság védelméről, a bántalmazás jelenségéről és a megelőzés lehetőségeiről.