Arculat, alapüzenetek

Czellár Mónika munkacsoport vezető

Az elmúlt években több állami és egyházi iskola működését, örömeit és küzdelmeit láttam közelről, mint oktatási-nevelési szakember.

Amikor felmerült egy, az emberi méltóság tiszteletét hitelesen, hatékony védő stratégia megalkotásában való közreműködés lehetősége, nem volt kérdés számomra, hogy ott a helyem.  Hiszem ugyanis, hogy az emberek közötti kapcsolódásoknak (szülő-gyerek, férfi-nő, tanár-tanítvány, vezető-beosztott, egyházi-világi személy) kiindulási alapja az egymásnak megadott Tisztelet, ami számomra a krisztusi szeretetet, egymás istenarcúságának elfogadását jelenti. Az egymás szemébe való nyílt és őszinte tekintés az alfája a megtartó közösségeknek, ahol az egyén a maga egyediségében és tökéletlenségében is elfogadásra lel, ahol a rászoruló segítséget kap.

Az a közeg – legyen az családi, baráti, iskolai, egyházi,  amelyben gyermekeink felnőnek – formálja őket önmagukért, tetteikért felelősséget vállalni tudó felnőtté,

és én feladatomnak tartom ebben segítőjüknek lenni.

A jövőt azok a fiatalok tehetik majd mindannyiunk számára biztonságosabbá, akiknek mi,  itt és most ehhez a célhoz szavakat és szárnyakat adunk.  Az EM stratégiában kiváló, elkötelezett világi és szerzetesi munkatársakkal dolgozom együtt, akikkel a közös munka egyrészt  inspiráló, másrészt hitemben is megerősítő. A Stratégia jelenlegi szakaszában a Szemléletformáló munkacsoportban állandó tagként Márkus Roland SP piarista szerzetessel gondolkodunk együtt. A munkacsoportban olyan kiadványok, megjelenési alkalmak kitalálásán, megvalósításán dolgozunk, amelyek segítenek  – a gyermekvédelem nagyon összetett, többrétegű rendszerét megismertetni;  – a megértést a félelmeket és az ellenállásokat elfogadva közelebb vinni a befogadókhoz, és amelyek a többi munkacsoport tevékenységét is támogatják. A következő időszak izgalmas kihívása számunkra az ifjúság részvételi jogának gyakorlati megvalósítása a Stratégia megvalósításában. Gimnazisták részvételével műhelymunkát tervezünk, amelynek keretében emberi méltóságuk megélését, a gyermekjogokhoz kapcsolódó attitűdjeiket szeretnénk alaposabban megismerni.

Czellár Mónika