Jelentkezni lehet az Emberi Méltóság Stratégia új képzéseire

Elindult az jelentkezés az Emberi Méltóság Stratégia 2022/23-as tanévben meghirdetett képzéseire. Új tréninggel is gyarapodott a kínálat, de a tavalyi képzések közül több ismét elérhető.

Az Emberi Méltóság Stratégia a tavalyi évhez hasonlóan idén is széles körben kínálja képzéseit a gyermekvédelemben, iskolai alkalmazásban dolgozó szakemberek és tanárok, illetve diákok számára.

Idén is kínálnak képzést érdeklődőknek, az emberi méltóság témájával most ismerkedőknek, de várják azokat is, akik szeretnék már meglévő tudásukat elmélyíteni. Kínálnak prevenciós tevékenységre irányuló alkalmat, amivel szeretnének támpontokat adni, hogy minél előbb észrevehető és kezelhető legyen a bántalmazás. Elmélyedhetnek a résztvevők a cyberbulling, azaz az internetes zaklatás fogalmának megértésében az Online bántalmazás megelőzése című tréningen. Cél annak megismerése, hogy hogyan válik valaki a cyberbulling áldozatává vagy elkövetőjévé, hogyan lehet ezt mégis megelőzni, és segítséget kérni. A Resztoratív konfliktuskezelés az iskolában című képzésen a nyugodt, fejlődést támogató és biztonságos légkör megteremtéséhez nyújtanak eszközöket.

Lehetőség van online webináriumunkhoz való csatlakozásra, a Bartimeus-képzésen 6 előadás alkalmával lehet az emberi méltóság témáját mélyebben megismerni. Előadók lesznek Versegi Beáta, dr. Benyusz Márta, Csáky-Pallavicini Zsófia, Nyúl Boglárka, Vadász Kinga SSS és Adam Zak SJ (fordítás elérhető lesz), akik a biblikus emberképből kiindulva, a gyermeki jogokon át ismertetik meg a résztvevőkkel a bántalmazás pszichológiai és pszichoszociális oldalait, majd egyházjogi szempontból nézhetnek rá a bántalmazás témájára. Végül a kelet-közép-európai helyzet megismerésével tágabb szemszögből lehet rálátni az Egyház helyzetére a bántalmazások kapcsán.

Új képzéseikben elsősorban a tanároknak kívánnak segítséget nyújtani munkájuk hatékonyabb végzéséhez. Sokakat veszélyeztet a kiégés, ezért Tanári kiégésmegelőzés képzést is indítanak, ahol a félév során 3 alkalmas tréningen képzett trénerek segítenek ránézni az egyén helyzetére, saját erőforrásokat találni, és keresni a kivezető utat.

A Megoldásfókuszú képzés egy új szemlélet elsajátításában segít, ahol a nehéz helyzet okaira való fókuszálás helyett, az egyén és a közösség a megoldás felé való elmozdulásra figyel. Így a nehéz helyzetben az érintettek tudatosíthatják meglévő kompetenciáikat, építhetnek az erősségeikre és el tudják ismerni a haladás jeleit. A megoldásorientáltság elsajátításában, kiscsoportos formában online tréninget kínálnak, tapasztalt mentálhigiénés tréner támogatásával.

Mindenki számára nyitott, új képzése az Emberi Méltóság Stratégiának a sokak által már ismert Erőszakmentes Kommunikáció tréning. A 8 alkalmas képzésen az ítéletmentes megfigyelést követően, saját érzéseink tudatosításán át, a szükségleteinket kommunikálva, a másik számára szabad választ lehetővé tevő kérés megfogalmazásának elsajátításában kapnak segítséget a résztvevők. A személyes jelenlétet igénylő képzésen elméleti és gyakorlati tudnivalók egyaránt megjelennek.

A képzésekre jelentkezni a www.emberimeltosag.hu honlapon keresztül lehet.