Részt vettünk a Safeguarding nemzetközi konferencián

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI) által működtetett Emberi Méltóság (EM) munkacsoport tagjai június 18. és 21. között a Pápai Gergely Egyetemen megrendezett úgynevezett Safeguarding-konferencián vettek részt Rómában.

Az International Safeguarding Conference (ISC) iroda mint létrehozó és a Gregoriana Egyetem mint befogadó által szervezett konferencia ebben az évben a sérült emberekkel foglalkozott. A magyar küldöttséget Kele Mária, a Emberi Méltóság-projekt koordinátora, Dobszay Benedek OFM, a projekt szakmai vezetője, valamint Formanek Tamás szociális szakmai tanácsadó alkotta.

Amikor Magyarországon az egyházban emberi méltóságról beszélünk, hangsúlyozzuk az ember teremtettségéből fakadó méltóságát, amely nem pusztán a gyermekvédelemre vonatkozik, annál sokkal tágabb érték. A gyermek védelembe vétele jogi kategória, az állam közigazgatási rendszerében gyermek és fiatal felnőtt esetében a gyermekvédelmi törvény alá tartozó fogalom.

Az elmúlt években nagyon sok munka folyt a gyermekvédelem területén a katolikus egyházban, így a szerzetesi irodán belül működő Emberi Méltóság-projekt keretében is. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola pedig a Gergely Egyetemmel együttműködve képzést hozott létre ezen a területen, amely a nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan tágabb értelmezést kíván adni a védelem (safeguarding) témájának. A konferencián is használt safeguarding kifejezésnek nincs igazán pontos magyar megfelelője: az emberi méltóság ennél tágabb, a gyermekvédelem viszont szűkebb területet fed le. Emellett a magyar egyházi és a közbeszéd mást ért a gyermekvédelem kifejezés alatt is. Az utóbbi a magyar jogi gyakorlat, amely a közigazgatás rendszerén belül a gyámügyi osztályok és a családsegítő szervezetek keretén belül működik, szűkebb és speciálisabb fogalom; míg az egyházban a gyermekvédelem kifejezésen elsősorban az abúzus-ügyek kezelését vagy megelőzését értik.

A katolikus egyház csak az utóbbi években kapcsolódott be a probléma tudatosabb kezelésébe. Maguk a szerzetesi közösségek is látják, hogy – részben az őket ért támadások miatt, részben az általuk fenntartott oktatási intézményekben jelentkező családi vagy gyermekek közötti problémák miatt – fontos kialakítani saját védelmi rendszerüket, illetve elengedhetetlen, hogy a veszélyeztetett gyermekeknek és családjaiknak segíteni tudjanak. A területen nemcsak az intervenció, hanem a prevenció is fontos, ennek pedig része a szerzetesek és a világi kollégák tájékoztatása.

A teljes cikk itt olvasható.