Integrált keresztény emberkép – szakmai fórum

2022. május 18. délutánján szakmai fórumot tartott az Emberi Méltóság Stratégia munkatársi közössége a szerzetesi iroda tárgyalótermében: az integrált keresztény emberképen dolgozó munkacsoport mutatta be eddig elvégzett munkáját.

A (kép)alkotó-csoport tagjai a téma iránt érdeklődő, elkötelezett szakemberek szempontjaira, igényeire is nyitottak voltak.

Buza Patrik, a munkacsoport projektvezetője felidézte a stratégia megalkotásának folyamatát, amikor többekben megfogalmazódott az igény egy olyan munkára, amely közös, keresztény emberképünk lényegi vonásait érthetően és szakmailag is megalapozottan rögzíti.

Patrik bemutatta a munkacsoport tagjait, majd kiemelte az emberkép két, számára fontos kulcsfogalmát: a kapcsolatot és annak határait. A határok a kapcsolat eszközei. A kapcsolataink minősége, célja kell, hogy „meghatározza”, melyek annak megfelelő határai. Határaink felismerése és megtartása jelenti a hatalom helyes használatát. Megfelelő határok nélkül azonban a kapcsolat nem működik jól. Amikor nem fogadjuk el, nem tartjuk tiszteletben saját és mások határait, akkor következhet be hatalmi visszaélés.

Versegi Beáta Mária nővér saját teológiai nézőpontjáról, a teológiai antropológiai megközelítés újdonságairól és nehézségeiről beszélt. Fontos törekvése, hogy a dogmatika alapvető tételeit az embert tekintetbe véve tegye érthetővé.

Az Isten által teremtett ember „jó volta” fontos kiindulópont lehet: Isten az ember teremtésénél a Szentírásban – minden addig teremtett jón túl – nagyon jónak mondta az embert. Ez nem teszi szükségtelenné, hogy ember és ember közötti bántások, sebzések realitásával foglalkozzunk. Sőt, az integrált emberképnek meg kell mutatnia a természetes, Isten alkotta rendet éppúgy, mint az attól való eltérés hatásait; méltóságunk megőrzésének lehetőségét, és a gyógyítás és gyógyulás dimenzióit is.

Az emberkép fő vonásainak 150 kulcsszavát hét csoportba, ezeket pedig egy témavázlatba rendezve láthattuk, amely kördiagramra emlékeztetett. Ilyen komplex az a téma, amelyhez a „szavakat keressük…” – folytatta Martos Balázs Levente atya, aki a munkacsoport biblikus teológus tagja. Balázs atya két alakuló fejezetbe, az emberkép „megírásának” műhelytitkaiba engedett betekintést.

A fórum résztvevői megerősítették: fontosnak tartják, hogy amit az emberről, keresztényként mondunk, tiszta és érthető formában jusson el az egyház tagjaihoz és mindazokhoz, akik nyitottak egy komplex, keresztény emberkép felé. A munkacsoport tagjai számára egyszerre voltak hitelesítőek és inspirálóak a fórum részvevőinek észrevételei, kérdései; és a megfogalmazás műfajával, stílusával kapcsolatos javaslatai.