Akkreditált Gyermekvédelmi Alapképzést indítunk

A képzés időtartama: 30 óra (3×10 óra, 1+2 nap)

A képzés célja: A pedagógusok számára bevezetést adni a gyermekeket érintő bántalmazások felismerésének, kezelésének és megelőzésének témájába, érintve a terület egyházi vonatkozását is.

A képzés az információátadáson túl cselekedtető, reflektív, interaktív elemeket tartalmaz, ugyanakkor a téma imádságban való feldolgozásában is segít. Az egyes képzési napokat kisebb blokkokra osztva az alábbi témák kerülnek elő:

  • Első nap: alapozás, találkozás a témával, az emberi méltóság, a mindenkori történetek sokféle oldalának, szereplőjének beazonosítása, a félelmek, dilemmák feldolgozása.
  • Második nap: a bántalmazás és annak felismerése, a jelzőrendszer és a jelzéstétel, jelzéstételi gyakorlat.
  • Harmadik nap: a bántalmazások és az intézmény, prevenció, resztoratív működés, jogi és egyházjogi vonatkozások.

A képzés díja: 30 000 forint / fő.

Helyszín: Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. 2100 Gödöllő, Takács Menyhért út 2.

Időpont: 2024. február 9., február 25-26.

A pontos kezdésről a későbbiekben egyezünk meg, de az egyes napokon nagyjából 8.30 és 17.00 között tartjuk a képzést.

A képzés szervezője: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Emberi Méltóság Stratégia (Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája)

Jelentkezés: kepzesek@emberimeltosag.hu