Emberi Méltóság Stratégia a Gyermekjogi Napokon

2022. december 15-16-án a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, a Magyar Összehasonlító Jogi Egyesület és a Gyermekjogokért Egyesület, a Gyermekjogi Napok keretében kétnapos nemzetközi gyermekjogi rendezvénysorozatot szervezett.

A rendezvénysorozat gerincét a résztvevő gyermek fogalmát a gyermekjogi diskurzusba beemelő ENSZ Gyermekjogi Egyezménye adta.

December 15-én a rendezvénysorozat interdiszciplináris napját gyermek-felnőtt kerekasztal nyitotta meg és egy gyermekriporter által vezetett civil kerekasztal zárta. A nyitó és záró panel között a gyermekjogi szakma szakértői a „biztonságban az egyházban”, „biztonságban az iskolában”, „biztonságban a családban”, „biztonságban a helyettesítő védelmi rendszerben” panelek keretei között beszélgettek arról, mit kellene tenni annak érdekében, hogy az életnek e területei jobb hellyé váljanak a gyermekek számára. A „biztonságban az egyházban” panelben Dobszay Benedek OFM, az MSZKI elnökségi megbízottja mutatta be az Emberi Méltóság Stratégia tevékenységét.

A december 16-i jogi napot dr. Varga Judit, igazságügyi miniszter nyitotta meg és a gyermekjogi tudományos szakma kiemelt nemzetközi és hazai szereplői tartottak előadást a gyermekjogok hármas csoportosítása mentén, a védelem, az ellátás-gondoskodás és a részvétel szekciókban.

A rendezvénysorozatot kiállítás kísérte, amely gyermekek rajzos és írásbeli gyermekjogi reflexióiból állt.