A remény jele

A gyermekekkel szemben elkövetett szexuális bántalmazások nagy ellenállást, sőt undort váltanak ki az emberek többségéből. Miközben az esetek feltárása, az áldozatok megértése és gyógyulásuk segítése – érthető módon – egyre nagyobb hangsúlyt kap, a bántalmazókkal szemben elsősorban az elutasítás a jellemző. Az interneten megtalálható, korábbi tetteikről beszámoló elkövetőkkel készült beszélgetéseket jó érzésű emberek nehezen fogadják, leggyakrabban azt fogalmazzák meg, nem szeretnének találkozni velük.

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, együttműködésben a római Pápai Gergely Egyetemmel, 2024 februárjában képzést indított az emberi méltóság tiszteletének előmozdítására, különösen tekintettel a gyermekek védelmére. A 120 órás felnőttképzés az antropológiai alapoktól kezdve a téma számos területével foglalkozik, így a bántalmazások dinamikájával, az áldozattá válás formáival és jeleivel, a kockázati tényezőkkel, az áldozatok terápiás lehetőségeivel, a prevenció területével, jogi kérdésekkel, a téma egyházi vonatkozásaival.

A képzés harmadik alkalmának témája az elkövetői működés megértése, az elkövetők terápiás lehetőségeinek megismerése volt. Ez a terület csak kezdetlegesen kutatott, az elkövetők kezelésére pedig erősen korlátozott lehetőségek érhetők el. A Sapientia Főiskola, együttműködésben az Emberi Méltóság Stratégia munkatársaival ezért tartotta fontosnak, hogy a nemzetközi szinten elérhető egyik legátgondoltabb program vezetőit meghívja Budapestre, előadásukat pedig a képzés résztvevői körén túl is elérhetővé tegye. 2024. március 23-án, a stockholmi Karolinska Intézet Pszichiátriai Kutatási Központjának munkatársai, Christoffer Rahm pszichiáter, kutató, a program vezetője és Malin Joleby pszichológus voltak előadóink. A tanulmányi nap témája az elkövetői működés megértése, annak pszichológiai háttere, a pszichológiai és gyógyszeres terápia lehetőségei, valamint a kognitív torzulás jelenségének bemutatása volt. Ezek megismerése nem csupán a már megtörtént esetek kezelése szempontjából fontos, hanem elsősorban a kockázati tényezők felismerése és a potenciális elkövetők preventív kezelése miatt, így a bántalmazások megelőzésének érdekében is.

A meghívott kutatók munkájának eredményeként jött létre a Prevent It program, amely anonim módon, online formában kínál kognitív viselkedésterápiát azon személyeknek, akik a kiskorúak iránti szexuális vágyat felfedezve magukban szaksegítséghez akarnak jutni. A kutatócsoport emellett medicinális kezeléssel is kísérletezik a Karolinska Intézet oktatókórházában, reményt keltő eredményekkel. Munkájukban a gyermekek iránti szexuális késztetés biológiai és pszichológiai hátterének kutatása, a terápiás lehetőségek kidolgozása, az aktív terápiás gyakorlat és azok eredményeinek vizsgálata egyszerre jelenik meg. Munkatársaik programokat dolgoztak ki börtönben lévő érintett személyek újbóli elkövetés esélyét csökkentő kezelésére, és a hajlammal rendelkező, még nem elkövető kliensek terápiájára. Anonim kezelési programjukat, a hatóságokkal együttműködve elsősorban a dark weben hirdetik Svédországon kívül is. Tapasztalataik szerint segítségükre nagy szükség van: a problémával élő emberek meghatározó része szeretne támogatást kapni a megszabaduláshoz, az elkövetők közül pedig sokan úgy nyilatkoznak, hogy ha lett volna olyan program, amely segítette volna őket eltéríteni a késztetés kiélésétől, azt igénybe vették volna. A tanulmányi nap a hallgatóság számára a remény sugarát jelentette, megmutatva, hogy a gyermekek iránti szexuális érdeklődést mutató hajlam megjelenése – amely a felmérések szerint a társadalom 1-3,8 százalékát érinti – nem egy minden esetben kezelhetetlen, és az attól szabadulni vágyó személy számára van lehetőség szaksegítség elérésére.

A terület iránti érdeklődést, az elérhető ismeretanyag utáni szomjúságot jól mutatta, hogy a tanulmányi napra több, mint 160 fő jelentkezett az élet legkülönbözőbb területeiről, beleértve a pszichológiai, segítői, pedagógiai, szociális, igazságügyi, büntetésvégrehajtási, gyermekvédelmi, valamint a legkülönbözőbb felsőoktatási területeket.

A látogatás során felmerült a svéd kutatócsoport és az Emberi Méltóság Stratégia további együttműködésének lehetősége, a következő lépések megtervezése, beleértve az itthon is elérhető terápia kialakításának programját.

Dobszay Benedek OFM