Ferenc pápa aktualizálta a visszaélések elleni eljárást

Közel négyévnyi kísérleti időszak után március 25-én megjelent a kiskorúak és kiszolgáltatott felnőttek elleni szexuális visszaélések megelőzésére és leküzdésére vonatkozó normák aktualizált változata.

A legjelentősebb újdonság a püspökök és a szerzeteselöljárók felelősségére vonatkozó normák kiterjesztése a Krisztus-hívők Szentszék által elismert nemzetközi társulásainak világi vezetőire is.

A Vos estis lux mundi (Ti vagytok a világ világossága) kezdetű motu proprio új szövegét összehangolták a 2019-től máig bevezetett más jogi reformokkal is.

Közel négyévnyi kísérleti időszak után, a püspöki konferenciákkal és a Római Kúria dikasztériumaival folytatott konzultációt követően Ferenc pápa véglegesen kihirdette a Katolikus Egyházon belüli szexuális visszaélések jelenségének megelőzésére és leküzdésére irányuló eljárásokat. A Vos estis lux mundi motu proprio formában kiadott apostoli levél új változata március 25-én jelent meg, és április 30-án lép hatályba. Hatályon kívül helyezi a megelőző, 2019. májusi változatot, és megerősíti, hogy az Egyház továbbra is harcolni kíván az ilyen bűncselekmények ellen.

A jogszabály új változatában bevezetett legjelentősebb újdonság a „2. cím”-et érinti, mely a püspökök, a szerzeteselöljárók és egy meghatározott egyház vagy prelatúra vezetésével megbízott klerikus felelősségére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. Az új szöveg ide sorolja ugyanis azokat a „világi hívőket is, akik hívők számára az Apostoli Szentszék által elismert vagy létesített nemzetközi társulásainak vezetői vagy volt vezetői, a hivataluk alatt elkövetett cselekmények tekintetében”. Számos egyéb változtatást is eszközöltek, hogy a visszaélések elleni eljárások szövegét összehangolják a 2019-től napjainkig bevezetett egyéb jogi reformokkal, különösen a Sacramentorum sanctitatis tutela motu proprio felülvizsgálatával (2021-ben bevezetett normák); az Egyházi törvénykönyv VI. könyvének módosításaival (2021-es reform) és a Római Kúriáról szóló új konstitúcióval, a Praedicate evangeliummal (melyet 2022-ben hirdettek ki).

Ezen újdonságok közé tartozik például a kiszolgáltatott felnőttekre vonatkozó szabályozás. Míg korábban a szöveg „kiskorú vagy kiszolgáltatott személlyel elkövetett szexuális cselekményekről” szólt, az új változat „a hatodik parancsolat elleni bűncselekményről szól, melyet kiskorúval vagy olyan személlyel követnek el, aki értelmének tökéletlen használatával rendelkezik, vagy kiszolgáltatott felnőtt személlyel”.

Egy további változás a feltételezett visszaélést bejelentő személy védelmét érinti: míg korábban az volt olvasható a szövegben, hogy a bejelentést tevő személyre nem lehet hallgatási kötelezettséget kiróni, most az szerepel, hogy ezt a védelmet nemcsak a bejelentést tevő személyre, hanem „a magát sértettnek valló személyre és a tanúkra” is ki kell terjeszteni. Megerősíti azt a részt is, amely „az érintett személyek jó hírnevének és magánszférájának törvényes védelmére” szólít fel, valamint az ártatlanság vélelmére azok vonatkozásában, akik ellen vizsgálat folyik, amíg felelősségük megállapítására várnak.

A Vos estis lux mundi új változata azt is előírja, hogy az egyházmegyéknek és az eparchiáknak „szerveket és hivatalokat” kell létrehozniuk, amelyek a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhetők és fogadni tudják a visszaélésekről szóló bejelentéseket (a régi szöveg általánosabban „állandó rendszerekről” beszélt). Azt is leszögezi, hogy a vizsgálat lefolytatása azon hely püspökének a feladata, ahol a bejelentett események történhettek.

Érdemes felidéznünk, hogy a 2019-ben bevezetett eljárások pontosan meghatározzák, hogyan kell kezelni a visszaélésekről szóló bejelentéseket, és biztosítják, hogy a püspökök és a szerzeteselöljárók – most már a nemzetközi társulások élén álló világiak is – elszámoltathatók, és kötelesek – egyetemesen érvényes jogi előírás alapján – jelenteni azokat a visszaéléseket, amelyekről tudomást szereztek.

A dokumentum nemcsak a kiskorúak és kiszolgáltatott felnőttek elleni zaklatásra és erőszakra terjedt és terjed ki, hanem a hatalommal való visszaélésből eredő szexuális erőszakra és zaklatásra is. Ez a kötelezettség tehát kiterjed minden olyan esetre is, amikor klerikus személy erőszakot követ el szerzetesnővel szemben, és ide tartozik a nagykorú papnövendékek vagy szerzetesnövendékek (és novíciusok, novíciák) zaklatása is.

forrás: Magyar Kurír