Gyermekvédelem a Ferences Pedagógiai Napokon

2022.08.29-30-án szervezték meg a Ferences Pedagógiai Napokat Mátraverebély-Szentkúton.

A ferences fenntartású oktatási intézmények dolgozói számára szervezett kétnapos találkozó második napjának délelőttjén a gyermekvédelem volt a téma, amire a ferences rend új gyermekvédelmi szabályzatának bevezetése adott alkalmat. Rudan Mária és Dobszay Benedek OFM bevezető előadása után a résztvevők folytatták a feldolgozást, amire kiscsoportos workshopok adtak lehetőséget. A műhelyek néhány vezetője az Emberi Méltóság Stratégia meghívására vett részt a szakmai napokon.

A workshopok változatos kínálatukkal járták körül a gyermekvédelem témáját, a pedagógusok 11 műhely közül választhattak kettőt, melyek témájukat tekintve széles perspektívából világították meg a gyermekvédelem egy-egy részletét. Előadó volt Adler Kata pedagógus, aki az iskolai bántalmazás jelenségéről és a Békés Iskolák Programról beszélt, Búza Judit gyermekvédelmi szakértő, aki a gyermek veszélyeztetésének kérdéseivel foglalkozott, Csertán Károly, aki a pannonhalmi védelmi bizottság kialakítását és működtetését ismertette. Csókay László, a Sapientia oktatója, hallgatóival aktuális iskolai gyermekvédelmi problémákkal foglalkozott, míg Dr. Baracsi Katalin internetjogász, az online bántalmazás témáját járta körül. Dr. Böddi Zsófia és Kerekes Valéria, az ELTE Tanító- és Óvóképző Karáról a gyengéd óvoda-iskola átmenet támogatásához adtak szempontokat. Dr. Jármi Éva az ELTE Pszichológiai Karáról, a bullying-prevencióba avatta be a résztvevőket, míg Majó Márk Gábor, a Fényi Gyula Jezsuita Kollégiumból, a gyermekvédelmi jelzőrendszer szerepéről beszélt. Márkus Erika kriminológus, a szenvedélybetegségek témájában adott új ismereteket, Negrea Vidia tréner, a resztoratív módszereket ismertette workshopjának résztvevőivel. Pau Tristany testvér és Mészárosné Nagy Angéla a marista rend képviseletében vettek részt a szakmai napokon, ők a gyermekbántalmazás kezeléséről tartottak workshopot. Salamin Ágnes, a II. János Pál Iskolaközpont mentálhigiénés szakembere, az iskolai egyéni lelkigondozás megvalósulásáról hozott egy jól működő példát.

Az Emberi Méltóság Stratégia képzési koordinátoraként ellátogattam egyes workshopokra. Elsőként Búza Judit gyermekvédelmi szakértő műhelyén a jelzőrendszer működésének kihívásait ismerhettük meg, és tapasztalatcsere is zajlott a résztvevők és a műhelyvezető között. A kis létszámú kör lehetőséget adott személyes dilemmák behozatalára is. A workshopok második körében Dr. Márkus Erika rendőr alezredes káros szenvedélyekről tartott prezentációját hallgattuk, ahol az előadó a kérdést tág megközelítésből vezette fel, a telefonfüggőségre is kitérve. Hosszan tudtuk volna még folytatni a beszélgetést az előadóval, de hamar vége szakadt az erre kijelölt 1,5 órának.

A résztvevők visszajelzései szerint hasznosan telt az erre szánt fél nap. Hálásan köszönjük ezúton is minden meghívott vendégnek a hasznos és mély műhelymunkát, reméljük lesz folytatás.

Stomfai Zsófia
képzési koordinátor

A két nap eseményeiről bővebb összefoglaló olvasható a ferencesek.hu oldalon.