Emberi méltóság – Egyházon innen és túl

Preventív képzés indult a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán

Hosszú előkészítés után, 2024. február 2-án elindult a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, valamint a római központú Pápai Gergely Egyetem közös képzése.

Az interdiszciplináris program – amelyet eredetileg gyermekvédelmi fókusszal hoztak létre az egyházban történt szexuális bántalmazások megelőzésére és kezelésére, Interdisciplinary Studies on Human Dignity and Care megnevezéssel – kidolgozója a római egyetem Antropológiai Intézete (IADC). A hazai főiskolán honosított program ennél tágabban öleli fel az emberi méltóság tiszteletének területét: felnőttekre is vonatoztatja azt, egyházi kereteken kívülre is kitekintve, nem csupán szexuális jellegű határátlépésekre fókuszál.

A képzés során a hagyományos (offline) és a távolléti (online) tanulási formák keverednek. Tartalmi elemei digitálisan érhetők el, a témákra való reflexió, a témafeldolgozás pedig főként jelenléti formában történik február és június között, összesen hat kontaktalkalommal. A program hangsúlyos része a tapasztalatok és a hallottak személyes, valamint csoportos kísérésben történő feldolgozása. Ennek érdekében az egyes témákról a résztvevők reflexiót írnak, amelyet személyes mentorukkal átbeszélnek. A kontaktalkalmaknak fontos elemei a műhelymunkák és a csoportbeszélgetések. A képzés három dimenziója a tudásfejlesztés (információátadás), a készségfejlesztés (az egyes témák feldolgozása során adott feladatokban gyakorolva), valamint az attitűd-alakítás (főként a reflexiók megírása és azok egyéni és vezetett csoportos feldolgozása során). Ugyanakkor a program lényeges eleme a kérdéskörök hitben, lelkiségi dimenzióban való feldolgozása is, vezetett imádságban, liturgikus ünneplésben.

Célunk az emberi méltóságot tiszteletben tartó vagy azt megsértő, másokat bántalmazó, illetve őket védelmező viselkedésmódok és rendszerek széles látókörű bemutatása; a bántalmazás témakörének reflektív, személyesen feldolgozott megismerése, valamint a preventív szemlélet és a kultúraváltás előmozdítása.

A kurzus tizenhét fővel indult el február elején. A résztvevők a témában mozgó, ismeretekkel már rendelkező szakemberek, egyházi hivatásban élők és világiak, akik vágynak látókörük szélesítésére, integrált és interdiszciplináris szemléletformálására; a téma más szakemberekkel együtt történő személyes feldolgozására.

Dobszay Benedek OFM