Lelki egészség az egyházakban

Műhely-foglalkozást vezettünk

2023. október 21-én Prof. EM. Tomcsányi Teodóra 80 éves születésnapja alkalmából „Lelki egészség az egyházakban” címmel ünnepi konferenciát tartottak a Párbeszéd Házában, amelyen az Emberi Méltóság Stratégia munkatársai egy műhely-foglalkozást tartottak.

Dobszay Benedek OFM, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetője és Biró Szilveszter teológus, mentálhigiénés lelkigondozó a foglalkozás elején röviden bemutatták az Emberi Méltóság Stratégiát. A magyarországi szerzetesközösségek az emberi méltóság tiszteletét a személyes és közösségi jól-lét feltételeként fogalmazták meg, amely az embert a maga konkrét valóságában, személyként látja, és nem egy intézkedési terv tárgyaként. Legyen valaki a rendi közösség tagja vagy laikus egy rendi intézményben, férfi vagy nő, elöljáró vagy beosztott, mindenkit egyformán megillet emberi méltóságának feltétlen tisztelete.

Ennek a kezdeményezésnek az alapkérdéseit és alapértékeit járták körül a műhelymunka során, ahol a lelki egészség kulcsfogalmait (önbecsülés, tisztelet, felelősség) szem előtt tartva beszélgettek a bántalmazások során megfigyelhető áldozat-elkövető-segítő szerepekről, külön figyelemmel arra, hogy ezek az egyházakban milyen sajátos módon jelennek meg. A résztvevők elmondták tapasztalataikat, észrevételeiket, illetve arra is volt lehetőség, hogy megosszák ötleteiket a felmerülő nehézségek feloldásával kapcsolatban.

Fontos helye van a hasonló érzékenyítő beszélgetéseknek és programoknak, mert ahol az emberi méltóság tisztelete a szemléletmód részévé válik, ott a közösség nagyobb biztonságban élheti életét.