A gyermekek szexuális bántalmazása és a katolikus egyház

Marie Keenan Gender, hatalom és szervezeti kultúra alcímen megjelent munkája hiánypótló mű, amely rendszerszintű megközelítésben vizsgálja az egyházban történt gyermekbántalmazási ügyeket.

Az ír családterapeuta szerző átfogóan elemzi a katolikus egyházon belüli gyermekbántalmazás jelenségét, kitágítva ennek a megrendítő témának az értelmezési kereteit. Kitér azokra a dimenziókra és lehetőségekre, amelyek nélkül sem megérteni a történteket, sem tovább lépni nem lehet. Sorra veszi az elméleti-filozófiai, az erkölcsi-politikai, a teológiai, a rehabilitációs és az igazságszolgáltatási dimenziókat, végezetül pedig a tanúskodásról, a reményről és a jóvátételről beszél.

“Abban bízom, hogy ez a könyv segítséget nyújt ahhoz, hogy a katolikus papok gyermekbántalmazását új megvilágításban lehessen vizsgálni, felhasználva a kontextuáis lehetőségeket, a történelmi tapasztalatokat, az eredeti elbeszéléseket, valamint a pszichológiai, szociális és kritikai elméleteket annak érdekében, hogy új nézőpontot találjunk a mostani nehéz időkben.”

Marie Keenan könyve 2017-ben jelent meg az Oriold és Társai Kiadónál Budapesten.