Ferenc pápa beszéde 2019. 02. 24.

Ferenc pápa 2019. 02. 26-án beszédet mondott a Vatikánban tartott, kikorúak védelméről szóló tanácskozáson.

Beszédében a pápa kitért a gyermekeket ért bántalmazás jelenlétére az egész társadalomban, hansúlyozva a probléma súlyosságát. Külön kitért az online világ jelentette súlyos fenyegetésekre, a szexuális bántalmazás és kizsákmányolás veszélyeire és a szexturizmusra.

Miután rámutatott a bántalmazás súlyosságára a társadalom többi szegmensében, külön felhívja a figyelmet az egyház felelősségére a gyermekeket ért bántalmazások vonatkozásában.

“Ez az oka annak, hogy az Egyházban most már tudatában vagyunk azon kötelességünknek, hogy
ne csak fékezni próbáljuk a legsúlyosabb visszaéléseket fegyelmi intézkedésekkel,
polgári és egyházjogi eljárásokkal, hanem határozottan szembe is nézzünk a jelenséggel
az Egyházon belül és kívül egyaránt. Az Egyház kötelességének érzi, hogy megküzdjön
ezzel a rosszal, mely küldetésének középpontját érinti: az evangéliumot hirdetését a
kicsinyeknek, és a kicsinyek megvédését az ordas farkasoktól.”

A bántalmazás okainak feltárása mellett a pápa felszólítja hallgatóságát a cselekvésre, sürgeti a gyakorlati intézkedések megtételét a bántalmazások megelőzésére.

Így fogalmaz: “Az Egyház célja ezért az lesz, hogy meghallgassa, védelmezze, óvja és gondjaiba vegye a bántalmazott, kizsákmányolt és elfelejtett gyermekeket, bárhol legyenek is.

A pápa kijelöli azokat a stratégiai területeket, ahol előrelépést vár a gyermekek nagyobb biztonsága érdekében: elsődleges a gyermekek védelme, ami azt jelenti, hogy minden intézkedés célja elsősorban ez kell legyen.

Majd a feddhetetlen komolyságról beszél, amely szükséges ahhoz, hogy az egyházi intézményrendszerben is minden lehető lépést megtegyünk az esetek megfelelő kezelésében. A megtisztulás fontosságát hangsúlyozza a harmadik pontban, ami szembenézést és a saját felelősség tudatos vállalását jelenti személyes és intézményi szinten is. A továbbiakban a képzés fontosságáról, a püspöki karok meglévő rendszereinek felülvizsgálatáról, a bántalmazott személyeknek felkínált segítségnyújtás fontosságáról, és külön kitér a digitális világ veszélyeire és a szexturizmusra.

Záró gondolataiban a közös cselekvésre és megtérésre hív:

“A legjobb eredmény és a leghatékonyabb elhatározás, amelyet az áldozatoknak, az
Anyaszentegyház népének és az egész világnak adhatunk, az, hogy elköteleződünk a
személyes és kollektív megtérés mellett, és alázatosan vállaljuk a tanulást, a leginkább
sebezhetőek meghallgatását, segítését és védelmezését.”

A teljes szöveg itt olvasható.