Gyermekvédelmi logónk jelentése

A gyermekvédelmi tevékenység logója stílusában illeszkedik az MSZKI (Magyar Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája) és annak irodai tevékenységterület logójához, azért hogy láttassuk: a projektünknek a szerzetesi iroda biztosítja a kereteket. Ezért van rajta három gyertya egy keretbe foglalva (vö. szerzetesek.hu)

Egyedi jellemzőiben tükrözi az Emberi Méltóság Projekt szemléleti sajátosságait.

Gyertyák: A gyertyák szorosan egymás mellett állnak, a  jobb oldali, magasabb lángú gyertya szimbolizálja azokat a felnőtt személyeket, akik intézményi keretek között életekért – gyermekekért, munkatársakért felelnek. A rájuk bízottak a balról elhelyezkedő, kisebb lángú gyertyák. Ezek elhelyezkedése, illetve lángjuk kisebb mérete a kapcsolat alá-fölérendeltségére mutatnak rá, az ő kiszolgáltatottságukat jelzik. A szerzetesi közösségekben és intézményekben is megjelenik az alá-fölé rendeltség, a hatalmi helyzetben lévők pedig nagyobb lánggal, nagyobb felelősséggel vannak jelen – minden helyzetben a felnőtt, a vezető nagyobb felelősséget visel a másik fél méltóságának védelmében.

Pajzs: A pajzs szimbolizálja egyfelől a küldetésünket, hogy a gyermekek, illetve a kiszolgáltatott emberek számára egy biztonságos, védelmet nyújtó rendszert, közeget építsünk, így védelmezve őket. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy saját közösségeinken és intézményeinken belüli biztonságra fókuszálunk, hogy olyan közeget – lelki és fizikai értelemben – teremtsünk, ahol minden érintett egyaránt biztonságban és szabadságban érezheti magát.

Nyitott körvonal: Szemléletünk nyitott, párbeszédre kész és szeretnénk is erősíteni a párbeszédet az emberi méltóság témájában a társadalmon és az egyházon belül. Tevékenységeinkben nyitottak vagyunk az együttműködésre és törekszünk az átláthatóságra.