Panamai nyilatkozat

a gyermekek elleni erőszak megszüntetéséről

Globális Vallásközi Hálózat a Gyermekekért (Global Network of Religions for Children, GNRC)
Panamaváros, 2017. május 9-11.

A gyermekek elleni erőszak globális járványát tapasztalva, mi, a világ vallási és spirituális közösségeinek vezetői és tagjai, lányok és fiúk, nők és férfiak 70 országból, valamint számos kormány, az ENSZ, nemzetközi és helyi szervezetek képviselői 2017. május 9. és 11. között Panamavárosban találkoztunk a Globális Vallásközi Hálózat a Gyermekekért (GNRC) 5. Fórumán.

A GNRC gyermekekért végzett 17 éves szolgálatára alapozva hangsúlyozzuk minden fiú és lány alapvető méltóságát. Erkölcsi értelemben elengedhetetlen a gyermekek bántalmazással szembeni védelme: ezt az értéket a világ vallási és spirituális közösségei tanításaikban őrzik és védelmezik. Hiszünk a vallásközi együttműködés erejében, ami megváltoztatja a világot. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a világ gyermekeinek fele rendszeres fizikai, pszichológiai vagy szexuális erőszak áldozata. Elfogadhatatlan, hogy minden ötödik percben valahol erőszakos cselekmény következtében meghal egy gyermek.

Vallásaink aktívan részt vettek a gyermekek szolgálatában, ugyanakkor szintén elszomorító, hogy bizonyos esetekben minden vallást felhasználtak már a gyermekek elleni erőszak legitimációjára, igazolására, sőt elkövetésére. Felelősek vagyunk ezekért a hibákért és bocsánatot kérünk. Ezért most együtt állunk ki, és felszólalunk a gyermekek elleni erőszak mindenfajta formája ellen. Ennek számos és összetett okai vannak. Ezek között említendő olyan társadalmi-gazdasági körülmények, mint a társadalmi kirekesztés és sok más mélyen gyökerező politikai, kulturális és családi tényező. A gyermekek elleni soha nem látott mértékű erőszak megszüntetése a vallási és spirituális közösségek, az ENSZ szervezetei, nemzetközi és multilaterális szervezetek, valamint kormányok, civil szervezetek, a magánszektor, a média és legfőképpen a gyerekek közötti rendkívül erős és sürgős együttműködést tesz szükségessé. Nagyra értékeljük a gyermekek különleges hozzájárulását és szempontjait az erőszak megfékezése érdekében.

A gyermekek bizalomteli kapcsolatokban növekednek és teljesednek ki olyan emberekkel, akik szeretik őket és törődnek velük. Ideális esetben és legtöbbször ez a családban történik. Sajnos nem tagadhatjuk azonban, hogy a legtöbb visszaélésre családi körben kerül sor. A családoknak segítségre van szüksége, hogy egyre jobban békés és biztonságos szentélyekké válhassanak.
Leszögezzük, hogy az átalakult vallási és spirituális közösségek olyan erkölcsi tanítást és viselkedésmintákat közvetíthetnek, amelyek megelőzhetik, gyógyíthatják, csökkenthetik, vagy adott esetben meg is szüntethetik a gyermekek elleni erőszakot. Az 5. GNRC fórum résztvevőiként, gyermekek és felnőttek elkötelezzük magunkat, hogy erőnkhöz mérten mindent megteszünk a gyermekek elleni erőszak megszüntetése érdekében.

Célként tűzzük ki, hogy:

1. Empátiával és tisztelettel meghallgassuk a gyermekeket, felismerjük bölcsességüket és adottságaikat, így együttműködve az ellenük irányuló erőszak ellen;
2. A vallási tereket biztonságossá tegyük minden gyermek számára, különösen ha azok erőszak vagy kínzás áldozatai, illetve kiszolgáltatottak, különösképpen a fogyatékkal élők;
3. Személyes és intézményi szinten is konkrét lépéseket tegyünk a fórumon részt vevő gyermekek által felvetett problémák kezelésére;
4. Vezetőinket és közösségeinket felvilágosítsuk a gyermekek elleni erőszak különböző formáiról, és forrásokat szabadítsunk fel a megelőzésre és a figyelemfelhívásra közösségen belül és kívül; gyermekeinket az emberi szexualitással kapcsolatosan tájékoztassuk: mit tehetnek és mitől kell tartózkodniuk; a média káros tartalmaitól megvédelmezzük őket, és rávegyük a médiát, hogy előzze meg a gyermekek elleni erőszakot;
5. Olyan globális programokkal működjünk együtt, mint az Erőszak Megszüntetése, és mindent kihozzunk a jelenlegi eszközökből, hogy leküzdjük a gyermekekre irányuló erőszak fő okait és elősegítő tényezőit, különös tekintettel az erőszakos szélsőségekre, csoportos erőszakra, szervezett bűnözés útján történő gyermekbántalmazásra, illetve a szexuális kizsákmányolásra és kínzásra;
6. A helyi közösségeket a pozitív fegyelmezés és erkölcsi értékek terén tájékoztatva erősítsük, segítve a családokat és gyermekeket az empátia kifejlődésében, ellenállóvá tételében és lelki érésében;
7. Felderítsük és megtámadjuk az olyan patriarchális rendszereket és gyakorlatokat, amelyek erőszakot, szexuális kizsákmányolást alkalmaznak, különösen lányokon;
8. Olyan nemzetközileg elfogadott stratégiákat ás mechanizmusokat tegyünk magunkévá, amelyek a gyermekek elleni erőszak elleni küzdelemben alkalmazhatóak, beleértve a Fenntartható Fejlődés Célkitűzései 16.2 pontját a gyermekekre irányuló bántalmazás, kizsákmányolás, emberkereskedelem, erőszak és kínzás különféle formáiról, az 5.2 és 5.3 pontot a nők és lányok elleni erőszak megszüntetéséről, valamint a 8.7 pontot a gyermekek gazdasági kizsákmányolásának megszüntetéséről;
9. Erősítsük az együttműködést és a partnerséget az Arigatou International kezdeményezésein belül, valamint a tágabb vallási és spirituális közösségekkel, illetve helyi, nemzeti, vallási és globális szintű stratégiai tényezőkkel;
10. Munkálkodjunk a társadalmi és politikai akarat megerősítésén, hogy a gyermekek erőszak elleni védelmét törvényekkel, rendeletekkel és programok jelentősebb támogatásával segítsék.

A fent említett törekvéseinkre vonatkozóan megerősítjük a folyamatos visszatekintés és elszámoltatás eszközeit annak érdekében, hogy közösségeink soha ne működjenek együtt gyermekek elleni erőszak elkövetésében, gyermek számára biztonságos intézményeket hozzanak létre, és a vallási alapú, gyermekbántalmazás elleni tevékenységek sikerességét igazoljuk. Végül megköszönjük az Arigatou Internationalnek és partnereinek, hogy összehívtak minket az 5. GNRC Fórumra. Osztozunk abban a meggyőződésben, hogy mindannyian felelősek vagyunk minden gyermekért a világon. Megerősödve és fellelkesülve indulunk haza, egy békés világ felé haladva minden fiú és lány számára.

Kelt Panamavárosban, 2017. május 11-én.