Római nyilatkozat

Világkongresszus a gyermekek méltóságáról a digitális világban

Ferenc pápa – “Minden társadalom a gyermekekkel szembeni bánásmódja alapján ítélhető meg.”

Minden gyermek élete egyedi, értelmes és értékes, ezért minden gyermeknek joga van a méltóságra és a biztonságra. Az emberi társadalom ma mégis becsapja a gyermekeket. Gyermekek millióit kínozzák és zsákmányolják ki tragikus és borzalmas körülmények között és soha nem látott mértékben a világ minden pontján.

A technológia exponenciális fejlődése és beépülése mindennapjainkba nem azon változtat, amit és ahogyan cselekszünk, hanem amik vagyunk. Ezek a változások jórészt pozitívan hatottak. Ugyanakkor ennek az újonnan felfedezett világnak árnyoldalaival is szembesülünk, egy felülettel, amely felszínre hozza a társadalom visszásságait, amelyek pedig a társadalom legkiszolgáltatottabb tagjaira nézve veszélyesek.

Bár az internet kétségtelenül számos előnnyel és lehetőséggel jár a társadalmi beilleszkedés és tanulmányi eredmények terén, napjainkban az egyre extrémebb és lealacsonyító tartalmak szó szerint a gyermekektől kattintásnyi távolságra kerültek. A közösségi média elburjánzása alattomos bűncselekmények mindennapivá válásához vezet, mint például internetes bántalmazás, zaklatás, szexuális zsarolás. A gyermekekre irányuló szexuális bántalmazások száma és módjai ezen belül különösen is sokkolóak. Ilyen cselekményeket ábrázoló képek, amelyeket gyermekeken és fiatalokon követnek el, óriási számban érhetők el a hálózaton és ez a mennyiség töretlenül növekszik.

A pornográfia károsító hatása a gyermekek könnyen befolyásolható lelkivilágára egy másik fontos online veszély. Támogatjuk a mindenki számára elérhető internet célkitűzését. Ugyanakkor ennek a törekvésnek a hátterében ott kell, hogy álljon a gyermekek védelmének megingathatatlan eszméje.

A kihívás hatalmas, de nem vehet rajtunk erőt a reménytelenség és a kiábrándultság. Azon kell együtt dolgoznunk, hogy pozitív és megerősítő megoldásokat találjunk. Biztosítanunk kell, hogy a gyermekek biztonságosan férjenek hozzá az internethez, amely a tanulásban, kommunikációban és a kapcsolataikban segíti őket.

A technológiai vállalatok és kormányok vezetőszerepet vállaltak ebben a küzdelemben, és továbbra is találékonyan kell munkálkodniuk a gyermekek védelmében. Fel kell hívnunk családjaink, szomszédjaink, közösségeink és gyermekeink figyelmét az internet gyermekekre gyakorolt hatásának valóságára.

Hathatós globális együttműködéseink vannak már ezen a téren, és jelentős globális vezetők tettek már lépéseket ezen célok elérésére. A Gregoriana Pápai Egyetem Gyermekvédelmi Központja (Centre for Child Protection) négy kontinensen, 30 országban vezet nemzetközi gyermekvédő munkát. Az Egyesült Királyságban alapított WePROTECT Global Alliance, az Európai Unióval és az Egyesült Államokkal együttműködve 70 ország, 23 technológiai vállalat és számos nemzetközi szervezet munkáját koordinálja ebben a küzdelemben. Az ENSZ globális program keretében igyekszik a Fenntartható Fejlődés 16.2. számú célkitűzését megvalósítani, amely szerint 2030-ig ki kell iktatni a gyermekek elleni erőszakot, elsődlegesen a Gyermekbántalmazás Megszüntetésére Irányuló Globális Partnerség keretein belül.

Ezt a problémát nem fogja tudni megoldani önmagában egyetlen ország, egyetlen vállalat vagy egy vallási szervezet: ez egy globális probléma, amelyet globálisan is kell megoldani. A tudatosság kialakítása, valamint a mozgósítás minden kormány, minden vallási szervezet, minden vállalat és intézmény keretein belül szükséges.

A Római Nyilatkozat a következő felhívást teszi közzé:

1 – A világ vezetőihez: indítsanak globális tudatosító kampányt, amely befolyásolja és tájékoztatja az embereket a világban tapasztalható gyermekbántalmazás és a kizsákmányolás súlyosságáról és mértékéről, és ösztönzi őket arra, hogy a politikai vezetőket lépések megtételére b írják.

2 – A világvallások vezetőhez: tájékoztassák és mozgósítsák a vallások követőit, hogy csatlakozzanak valamelyik globális gyermekvédő mozgalomhoz.

3 – A világ parlamentjeihez: javítsanak a törvényi feltételeken, hogy a gyermekeket hathatósabban védelmezhessék, és a bántalmazókat és kizsákmányolókat felelősségre vonhassák.

4 – A technológiai vállalatok vezetőihez: kötelezzék el magukat új eszközök és technológiák kifejlesztésére és bevezetésére, amelyekkel megálljt lehet parancsolni a nemi erőszakot ábrázoló képek elburjánzásának az interneten, és amelyek megakadályozzák az azonosított kiskorú áldozatok képeinek továbbítását.

5 – A világ egészségügyi minisztériumaihoz és civil szervezeteinek vezetőihez: növeljék támogatásukat a kiskorú áldozatok megmentésére, és fejlesszék tovább a bántalmazottak és a nemi kizsákmányolás áldozatait célzó terápiás programjaikat.

6 – A kormányszervekhez, civil szervezetekhez és bűnüldöző szervekhez: fáradozzanak a kiskorú áldozatok hatékonyabb felkutatásán és azonosításán, nyújtsanak segítséget a gyermekbántalmazás és a szexuális kizsákmányolás nagyszámú rejtett áldozatának.

7 – A bűnüldöző szerveknek: terjesszék ki az együttműködést globális és regionális szinten a nyomozással kapcsolatos gyorsabb információáramlás és a gyermekek ellen elkövetett bűncselekmények elleni, országhatárokon átívelő fellépés érdekében.

8 – Az egészségügyi intézményekhez: fejlesszék egészségügyi dolgozóknak szóló képzéseiket a bántalmazás és kizsákmányolás jeleinek jobb felismerése, valamint ezek hatékonyabb jelzése és kezelése érdekében.

9 – A kormányokhoz és magánintézményekhez: fejlesszék erőforrásaikat a pszichiátriai és más kezelések ellátása terén, hogy a bántalmazott vagy kizsákmányolt gyermekek hosszabb kezelésben, illetve rehabilitációban részesülhessenek.

10 – A közegészségügy vezető szerveihez: folytassanak kutatásokat a szélsőséges internetes képi pornográfia gyermekeknél és serdülőknél jelentkező egészségkárosító hatásairól.

11 – A kormányok vezetőihez, törvényhozó testületeihez, magánvállalatokhoz és vallási intézményekhez: vegyék védelmükbe és javítsák a csak felnőtteknek szóló internetes tartalmak gyermekek és serdülők számára való letiltásának feltételeit.

12 – A kormányokhoz, magánvállalatokhoz és vallási intézményekhez: indítsanak gyermekeknek és fiataloknak szóló globális tudatosító-nevelő kampányt az internet biztonságos és felelős használatához szükséges eszközökhöz való hozzáférésének érdekében, valamint elkerülendő, hogy társaik bántalmazást szenvedjenek.

13 – A kormányokhoz, magánvállalatokhoz és vallási intézményekhez: szervezzenek globális tudatosító programokat az állampolgárok még figyelmesebbé és tudatosabbá tételére, ami a gyermekek bántalmazását és kizsákmányolását illeti, valamint az ilyen jellegű esetek jelzését az illetékes hatóságok felé, amennyiben látnak ilyet, tudnak ilyenről vagy feltételezik azt.

Az internet korában a világ napjainkban soha nem látott kihívásokkal néz szembe, ami a gyermekek jogainak és méltóságának védelmét illeti a bántalmazással és kizsákmányolással szemben. Mindezek új gondolkodásmódot és megközelítést tesznek szükségessé, a globális tudatosság magasabb fokát és átgondolt vezetői fellépést. Ebből kifolyólag a Római Nyilatkozat mindenkit arra hív, hogy a gyermekek méltóságának védelme érdekében foglaljon állást.

Közzétéve: 2017. október 6. napján