Urbán József:

„Közöttetek azonban ne így legyen”

Az Embertárs mentálhigiénés folyóirat 2020/4. számában jelent meg Urbán József piarista szerzetes cikke a gyermekbántalmazás hatalmi összefüggéseiről. Alcíme szerint a cikk adalékokkal szolgál a szexuális visszaélés és a klerikalizmus közötti összefüggések megértéséhez.

„A tanulmány elsőként a hatalom leíró vizsgálatára vállalkozik, és kitér az egyházi hagyományban nagy jelentőségű „tekintéllyel” (autoritas) kapcsolatos vonatkozásokra is, amelyek az egyháziak által elkövetett szexuális visszaélések botrányának légkörében ma különösen időszerűek. Ezután a hatalomra vonatkozó teológiai-spirituális reflexióra kerül sor. Elsősorban azzal az élénk teológiai érdeklődéstől kísért vitával kapcsolatban, amely az ember alkotta mai hatalmi struktúrák vonatkozásában bontakozott ki. Az írást két személyes példa és következményeik rövid taglalása zárja.” (Patsch Ferenc SJ)

A tanulmány a teljesség igénye nélkül, de átfogó módon vizsgálja az egyház és a hatalom kapcsolatának kérdéskörét, különösképpen is megfontolva, hogy a „papi hatalom” és torzulásai milyen értelmezést nyerhetnek – s mi módon próbálhatunk meg gyógyírt találni az ezek révén beálló megannyi drámai helyzetre.” (Török Csaba)

Rövid idézet a tanulmányból:

“A szexuális visszaélés hosszú évtizedekre kiható, nemritkán az áldozat egész életét megnyomorító lelki következményeiről egyre többet tudunk. Azt is mindjobban kezdjük érteni, amit Mitchell Garabedian amerikai jogász így fogalmaz meg a Spotlight című filmben: »If it takes a village to raise a child, it takes a village to abuse one« – »Ha egy falu kell ahhoz, hogy egy gyermeket fölneveljenek, akkor ahhoz is egy falu kell, hogy visszaélést kövessenek el vele szemben.« Dolgozatomban annak megértéséhez kívánok segítséget nyújtani, hogy miként járul hozzá a klerikalizmus mint intézményi kultúra az egyházon belüli szexuális visszaélésekhez: (1) mit jelent és miért fontos a szexuális abúzus rendszerszemléleti megközelítése; (2) mi általában a hatalom, a spirituális tekintély szerepe a szexuális visszaélésekben; (3) mit kell értenünk a klerikalizmuson mint kultúrán, (4) és melyek a jellemzői; s végül (5) hogyan tudunk kilépni a klerikalizmus megnyomorító rendszeréből?”

Urbán József piarista

A folyóirat ide kattintva vásárolható meg.