Kiskorú

Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be. (PTK. 2:10. §)

Vos estis lux mundi: „kiskorú”: mindenki, aki a 18. életévét még nem töltötte be vagy a törvény erejénél fogva a kiskorúval egyenlő elbánás alá esik.