„Tehet-e egy jelzőrendszeri tag anonim (névtelen) bejelentést? Mi a különbség az anonim és a zártan kezelendő jelzés között?”

Anonim (névtelen) bejelentést csak állampolgár tehet, jelzőrendszeri tag nem. Ugyanakkor:

  • FONTOS: Amennyiben egy gyermek saját maga kér segítséget saját magát érintő súlyos elhanyagolás és/vagy bántalmazás miatt, akár személyesen, akár írásban, az általa elmondottak anonim bejelentésnek minősülnek, vagyis a szülő nem fogja tudni, honnan érkezett a jelzés!
  • amennyiben a jelzés – tartalmát tekintve – súlyos elhanyagolásra vagy bántalmazásra utal, magát a jelzést és a jelzést tevőt a gyermekjóléti szolgálat – a jelzést tevő külön kérése nélkül is – köteles zártan kezelni! Vagyis hatóságon (gyámhivatal, rendőrség) kívül senkinek nem kiadható a jelzést tevő személye (akkor sem, ha intézményként tesz jelzést!), sem a jelzés tartalmának azon részei, amelyek alapján beazonosítható lenne, hogy ki tett jelzést. Ilyen esetben a jelzés zárt borítékba kerül, lényeges tartalmáról pedig egy kivonat készül, és ez a kivonat lesz az érintettek számára megtekinthető
  • amennyiben egy intézmény dolgozójának tudomására jut egy gyermeket érintő elhanyagolás/bántalmazás, de az intézmény vezetője valamely okból nem él jelzési kötelezettségével, a dolgozó anonim módon, állampolgárként élhet jelzéssel a gyermekjóléti szolgálat felé (!!!), akár ténylegesen eltitkolva saját nevét, elérhetőségét is.