Emberi Méltóság Stratégia

Mi az Emberi Méltóság Stratégia?

Az emberi méltóságot érintő témák a közelmúltban egyre erősebben jelennek meg a katolikus egyház vonatkozásában, részben a bántalmazási esetek, részben a gyermekekért és sérülékeny felnőttekért tudatosan vállalt felelősség miatt. 2021 januárjában fogadta el a Magyarországi Szerzetesrendek Konferenciáinak elnöksége az Emberi Méltóság Stratégiát, ami arról szól, hogy mi mindent kell és lehet megtenni az emberi méltóság területén szerzetesi körben, együttműködve a magyar egyházzal.

A stratégia megalkotásával – tudatosan – az együttműködések erősítésében gondolkodtunk, és figyelmünket elsősorban az előttünk álló útra fordítottuk, proaktívan közelítve az emberi méltóság témájához.

A munkánk alapját adó stratégia megfogalmazza az ideált, segít a szemléletformálásban, támogatja a konkrét feladatokat a megelőzés, képzés, kríziskezelés, jóvátétel-feldolgozás területén is. Az Emberi Méltóság projekt célja, hogy alapot teremtsen, irányt mutasson, mintát és segítséget adjon az emberi méltóságot megőrző cselekedeteknek. Ez a hosszú távú stratégia

  • a megelőzéshez, szemléletformáláshoz, neveléshez, valamint az intervenciókhoz, a nyilvánosság kezeléséhez és az együttműködésekhez is ad támpontokat;
  • egyaránt tartalmaz puha (szemléletformálás) és kemény tényezőket (protokoll, szabályzatok, segítő rendszerek); 
  • kiterjed nemcsak a kiskorúak, hanem a sebezhető felnőttek védelmére is; 
  • segítséget ad az oktatási-nevelési, a szociális, a lelkipásztori és a szerzetesközösségeken belüli alkalmazáshoz;
  • összhangban van a vatikáni dokumentumokkal és az állami szabályozással;
  • értőn és érzékenyen kezeli az egyházi és szerzetesi közegből fakadó sajátosságokat. 

 

Mi az emberi méltóság, mit jelent ez?

Minden ember teremtettségéből fakadóan rendelkezik méltósággal, hiszen Isten saját képmására teremtett minket, és ennek a méltóságnak a védelme komoly és értékes feladatunk. Azon dolgozunk, hogy az emberi méltóság védelme közös szemléletté váljon, és ez a szerzetesi közösségeinket és intézményeinket meghatározó kultúra alapvető eleme legyen.  Mindezt úgy akarjuk tenni, hogy ezzel erősítsük a szerzetesrendek közötti együttműködést, megosztva egymással az eddig elért eredményeket, és bevonva mindazokat, akik szemléletünkkel és tevékenységünkkel egyetértenek.