Kuritárné Szabó Ildikó:

A gyermekbántalmazás és következményei

Napjainkra már igen sokat tudunk arról, hogy a hosszan tartó, elsősorban családon belüli ártalmak a legtöbb gyermek esetében messze ható, a felnőttkorra is átívelő súlyos következményekkel járnak. A legsúlyosabb következményekkel járó traumatípus a gyermekkori családon belüli bántalmazás, mely a kötődési kapcsolatot és személyiségfejlődés alapjait károsítja. Kuritárné Szabó Ildikó tanulmánya a bántalmazás formáit és következményei foglalja össze.

A tanulmány a Pannonhalmi Szemle jóváhagyásával pdf-ben innen letölthető.

Levél a szenvedő egyháznak

Robert Barron püpök gondolatai

A szenvedő egyház szól az abúzuskrízis kapcsán Robert Barron Los Angeles-i segédpüspök, a Word on Fire missziós médiaszolgálat alapítója új kötetében. Arra biztat: „Ne mondjunk le a kincsről csupán azért, mert az edények, amelyek hordozzák, bűnösök és törékenyek. Maradjunk és küzdjünk!”

A püspök így nyilatkozott könyvéről: “Úgy éreztem, a papok által elkövetett szexuális abúzusok kérdését sokféle nézőpontból vizsgálták már – jogi, kánonjogi, kulturális szemszögből –, azonban nem elemezték kellőképpen teológiai, bibliai és spirituális szempontból. Emellett arra is gondoltam, hogy Isten népének, amely a botrány miatt csüggedtté és bizonytalanná vált, szüksége van a bátorító, reményt adó szóra.

A könyvemben teljes őszinteséggel írtam a botrányok okozta károkról. Szándékosan nem voltam visszafogott. Ugyanakkor szeretném a mostani szenvedést tágabb spirituális kontextusba helyezni. Mint Szent Pál mondta oly sok idővel ezelőtt: „Ahol eluralkodott a bűn, ott túláradt a kegyelem”. Isten szeretete mindig nagyobb, mint a mi gonoszságunk. Nem tudunk olyat tenni, ami végleg legyőzné Isten akaratát. Ezt tanítja a Biblia és a teológiai hagyomány, és erről tanúskodik a szentek élete is.

A legnagyobb reményem a kis könyv kapcsán az, hogy bátorítja az embereket, maradjanak az Egyházban, és harcoljanak érte. Amikor elkezdtem írni ezt a levelet a szenvedő Egyházhoz, akkoriban láttam egy közvélemény-kutatás eredményét, amely szerint a katolikusok 37 százaléka vette fontolóra, hogy a botrányok miatt elhagyja az Egyházat. Tökéletesen megértem a frusztrációjukat, de végső soron nem létezik jó indok az Egyház elhagyására. Ne mondjunk le a kincsről csak azért, mert tökéletlen és törékeny edényekben van. Maradjunk és küzdjünk.

Forrás: Magyar Kurír

A könyv pdf formátumban innen letölthető.