Emberi Méltóság Stratégia

Az emberi méltóságot érintő témák a közelmúltban egyre erősebben jelennek meg a katolikus egyház vonatkozásában, részben múltbéli ügyek, részben a gyermekekért és sérülékeny felnőttekért tudatosan vállalt felelősség miatt. 2020 elején azzal a szándékkal kezdtünk el dolgozni a szerzetesi irodában, hogy ebben a nagyon tág témában megtaláljuk azokat a lehetőségeket, ahol a belátható jövőben akarjuk és tudjuk erősíteni és segíteni a szerzetesrendek munkáját.

Magyarországon a szerzetesi közösségekben és szerzetesi fenntartású intézményekben már eddig is nagyszerű és komoly előrelépések történtek annak érdekében, hogy a gyermekek és a közösségek minden tagja egyaránt biztonságban érezhessék magukat. A rendeket eltérő tapasztalataik és küldetésük más-más cselekvési irányokba indította, de közben megerősödött az az igény is, hogy az eddig megtett útról megosszuk a tapasztalatokat, segítsük és erősítsük egymást.

Stratégiai tervezésbe fogtunk, hogy a szakemberek és szerzetesek által behozott szempontokat nyugodtan, időt adva átgondoljuk, mérlegeljük és priorizáljuk. Sokféle sürgető igénnyel találkozunk, de látjuk az erőforrások végességét is, ezért a kezdetektől fontos volt számunkra, hogy tudatos tervezés után kezdjük el a megvalósítást.

A gyermekeket ért bántalmazási ügyek súlya is abba az irányba indított minket, hogy elkezdjünk dolgozni, de már a közös gondolkodás legelején világos volt, hogy nem szűkíthetjük a figyelmünket egyedül a gyermekeket ért bántalmazások kezelésére. A szerzetes közösségekben és szerzetesi fenntartású intézményekben élő és dolgozó emberek mindegyikét érinti a méltóság témája, a határsértés, a hatalmi helyzet felnőttként, tanárként, beosztottként, munkatársként, rendtársként, elöljáróként is érinthet minket. Ezt látnunk és tudatosítanunk kell, hogy a prevencióval foglalkozhassunk.

Minden ember teremtettségéből fakadóan rendelkezik méltósággal, és ennek a méltóságnak a védelme komoly és értékes feladatunk. Szeretnénk megtalálni, hogyan válhat személetté az emberi méltóság és annak védelme, szeretnénk, ha ez a közösségeinket és intézményeinket meghatározó kultúra alapvető eleme lenne.

És mindezt úgy akarjuk tenni, hogy ezzel erősítsük a szerzetesrendek közötti együttműködést, megosztva egymással az eddig elért eredményeket, és bevonva mindazokat, akik szemléletünkkel és tevékenységünkkel egyetértenek.

A stratégia arról szól, hogy mi mindent szeretnénk megtenni 2025-ig az emberi méltóság védelmében a szerzetesi körben. Mi, a stratégia elkészítői, elfogadói és megvalósítói, azért, hogy jól tudjuk képviselni, szolgálni és koordinálni az emberi méltóság ügyét, 2025-ig a magyar szerzetesi körben társadalmi és egyházi párbeszédet kezdeményezünk, speciális szolgáltatásokat nyújtunk; és a megszületett tapasztalatok alapján módszertani központot hozunk létre.

Olyan stratégiát alkottunk, amely meggyőződésünk szerint jól tudja segíteni a szerzetesrendeket annak köszönhetően, hogy megfogalmazza az ideált, segít a szemléletformálásban, támogatja a konkrét feladatokat a megelőzés, képzés, kríziskezelés, jóvátétel-feldolgozás területén is. Segíti az elöljárót és a közösséget is, és mivel együttműködésben valósul meg, támogatja a szerzetesek hálózatát, így előmozdítja a szerzetesek bevonódását, és összességében minden érintettet a biztonság felé vezet. Célunk volt, hogy szemléletében és konkrét céljaiban erősítse a szerzetesség jel-voltának kifejeződését (elöl-járni, gyógyító jelenlét, „prófétaiság”).

Az Emberi Méltóság Stratégiáról bővebben ITT tájékozódhat (letölthető PDF). Újságunkban, a Szerzetesi Híroda 2020. 4. és 10. számában további információk találhatók az Emberi méltóság projektről..

A projekt vezetője Rudan Mária gyermekvédelmi tanácsadó, koordinátora Biró Szilveszter. A projektet a szerzetesi iroda részéről Kiss István Didák OFM, MSZKI irodavezető, a szerzetesi elöljárók elnöksége részéről pedig Dobszay Márton Benedek OFM elnökségi megbízott felügyeli.

Rudan Mária

projektvezető, gyermekvédelmi tanácsadó

Rudan Mária vagyok, a szerzetesi iroda gyermekvédelmi munkatársa. A jezsuita rendtartományban kezdtem el a gyermekek védelmének témájával foglalkozni, tanultam a Sapientia Szerzetesi Főiskolán és a Római Gergely Egyetem gyermekvédelmi képzésén. 2019 ősze óta az Emberi méltóság projekt koordinátoraként dolgozom a szerzetesi irodánál. Három gyermek édesanyjaként fontos számomra, hogy szerzetesek és civil szakemberek együttműködésében tegyünk azért, hogy a gyermekek és sérülékeny helyzetű felnőttek is minél inkább biztonságban legyenek közöttünk.

Biró Szilveszter

projektkoordinátor

Örömmel csatlakoztam a szerzetesi iroda lelkes csapatához, hogy az emberi méltóság projekt koordinálási feladataiban részt vegyek. Eddig alapvetően fiatalok voltak a figyelmem fókuszában, mondhatnám egyetemisták között lettem felnőtt másodszorra. A kollégiumvezetőként közöttük megélt 18 év ugyanis érettebbé tett: megtapasztaltam, hogy ha merek emberként jelen lenni számukra, szakemberként is elfogadnak. S ha ebben a közösségben kölcsönösen értékesnek látjuk egymást, megnyílik a párbeszéd tere az élet nagy, személyes kérdéseire: miért, hogyan és főleg kiért élek az „itt és most”-ban? Mi az én reményem? A válaszok keresésére bátorítanak tanulmányaim (tanár, bölcsész, teológus, mentálhigiénés lelkigondozó) és családom (feleségem, négy gyermekem) is.

Kiss István Didák OFM

MSZKI irodavezető

Több mint 35 éve vagyok ferences szerzetes. Pedagógusként és volt növendék nevelői háttérrel egyre inkább felismerem, hogy milyen sok szinten szövi át a gyermekbántalmazás a közösségeinket és az intézményeinket, hányféleképpen érinti a mindennapjainkat. A helyzet nem egyszerű, és néhol különösen súlyos, ezért tudjuk, hogy sok a tennivalónk ezen a téren. Szívesen elköteleződöm e nehéz és kérdésekkel teli területen.
Az a célunk, hogy ne csak a múltra fókuszáljunk. Természetesen a múltbeli esetekkel kapcsolatban is fontos az érzékenyítés és az áldozatok segítése. Ugyanakkor szeretnénk, hogy az esetekre minél hamarabb fény derüljön, és a lehető leggyorsabban kapjanak segítséget mind az áldozatok, mind a bántalmazók.
Két dolog lebeg a szemem előtt: nem eltussolni akarunk problémákat, hanem szeretnénk szembenézni ezekkel, és valós megoldásokat találni. A másik a megelőzés, ahol olyan közösségeket szeretnénk formálni, amelyben minden érintett biztonságban érezheti magát.
Munkánk kulcsszavai: átláthatóság és érzékenység, szakmaiság és bizalom.

Dobszay Márton Benedek OFM

elnökségi megbízott

Dobszay Márton Benedek ferences szerzetes vagyok. Az emberi méltóság projektben elsősorban a szerzetesi szempontokat képviselem. Lelkipásztorként, korábban tanárként és rendi elöljáróként sokszor találkoztam a kérdés jelentőségével. Nagy szükségét látom a prevenciónak, a képzésnek, a helyes eljárási szabályok kialakításának, hogy intézményeink és szolgálataink valóban biztonságosak legyenek és így hatékonyan közvetíteni tudják az igazi értékeket.